Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Aktualności

Lista podmiotów świadczących pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne na terenie województwa podlaskiego.

Dodano: 28.12.2018 r.

W załączeniu znajduje się lista podmiotów świadczących pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne na terenie województwa podlaskiego.

czytaj dalej

Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

Dodano: 27.12.2018 r.

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

czytaj dalej

Zapraszamy do uczestnictwa w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019

Dodano: 04.12.2018 r.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie Od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 14 lutego 2019 roku. Wnioski dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 roku. W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

czytaj dalej

Projekt pn. „CEMS Chance” dla wychowanków pieczy zastepczej.

Dodano: 07.11.2018 r.

CEMS Chance to 4-dniowy cykl warsztatów, skierowany do uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej z całej Polski, którzy pochodzą z małych miejscowości lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej. Projekt jest kierowany w szczególności do młodzieży z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

czytaj dalej

PROGRAM DLA MŁODZIEŻY Z PIECZY ZASTEPCZEJ.

Dodano: 17.10.2018 r.

Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z DPD Polska Sp. z o.o .ogłasza trzecią edycję programu Kierunek Samodzielność. W ramach projektu zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

czytaj dalej

Zajęcia korekcyjno- edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodano: 13.09.2018 r.

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia rozpoczną się w okresie wrzesień/październik br. po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do PCPR w Sejnach w godzinach 7:30- 15:30 (do Pani Jolanty Marcinkiewicz, pok. nr 2).

czytaj dalej

Wykaz instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Dodano: 13.07.2018 r.

Wykaz instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie- zaktualizowany w 2018 r.

czytaj dalej

Zaproszenie na szkolenie „ABC Ekonomii Społecznej” Sejny, 9 lipca 2018 r.

Dodano: 26.06.2018 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza wszystkie zainteresowane osoby z terenu Powiatu Sejneńskiego do udziału w szkoleniu pn. „ABC ekonomii społecznej„ organizowanym w ramach projektu „Podlaskie Centrum Ekonomii Społecznej”, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r. w Karczmie Litewskiej w Sejnach od godz. 9.00.

czytaj dalej

Program „Dobry Start” dla rodzin zastępczych.

Dodano: 21.06.2018 r.

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł przysługuje również rodzinom zastępczym- raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach serdecznie zaprasza rodziny zastępcze do udziału w II Podlaskim Pikniku Zawodowym w ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Dodano: 25.05.2018 r.

Piknik odbędzie się d dniu 10 czerwca b.r. (niedziela) w godzinach 12:00 – 16:00 w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Organizatorem Pikniku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z Fundacją „Program Pierwsza Praca” z Warszawy, Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.

czytaj dalej

Warsztaty dla wychowanków pieczy zastępczej oraz pochodzących z małych miejscowości lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej.

Dodano: 06.04.2018 r.

CEMS Chance to 4-dniowy cykl warsztatów, skierowany do uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej z całej Polski, którzy pochodzą z małych miejscowości lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej. Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie młodzież z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Podczas pobytu w Warszawie uczestnicy biorą udział w licznych szkoleniach, warsztatach i panelach motywacyjnych, które mają na celu pomóc im m.in. w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej oraz zachęcić do samorozwoju. Najbliższa, jedenasta już edycja projektu, odbędzie się w dniach terminie 15-18 maja 2018 r. r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

czytaj dalej

Grupa wsparcia dla osób w kryzysie.

Dodano: 06.04.2018 r.

Informujemy, że Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo- Społeczne, prowadzi nabór osób chętnych do udziału w grupie wsparcia dla osób w kryzysie. Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, w Sali Teatralnej ZSO w Sejnach. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej ilości osób chętnych.

czytaj dalej

Kolonie dla dzieci w wieku od 11 do 16 lat pochodzących z rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Dodano: 23.03.2018 r.

Caritas Diecezji Ełckiej przyjmuje zgłoszenia na wypoczynek letni dla dzieci zamieszkujących na terenie diecezji ełckiej. uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 11 do 16 lat, które pochodzą z rodzin korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej oraz Centrów Pomocy Rodzinie.

czytaj dalej

Konkurs literacki skierowany m. in. do dziewcząt z rodzin zastępczych.

Dodano: 23.03.2018 r.

Fundacja po DRUGIE wraz z partnerami – firmą kosmetyczną BANDI oraz Stowarzyszeniem Ladies First ogłosiła konkurs literacki skierowany przede wszystkim do dziewcząt przebywających w placówkach – domach dziecka, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz dla dziewcząt z rodzin zastępczych. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia 2018 r.

czytaj dalej

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018.

Dodano: 07.03.2018 r.

Uchwałą Nr XLI/218/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018.

czytaj dalej

"Aktywny samorząd" w 2018 r.

Dodano: 02.03.2018 r.

Informujemy, iż w związku z przystąpieniem Powiatu Sejneńskiego do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2018 finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski dot. udziału w w/w programie przyjmowane będą w terminach: Moduł I od dnia 03.04.2018 r. do 30.08.2018 r. Moduł II od dnia 05.03.2018 r do 30.03.2018 r. (I termin - rok akademicki 2017/2018) od dnia 01.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (II termin - rok akademicki 2018/2019)

czytaj dalej

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, finansowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Dodano: 01.03.2018 r.

Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” w Suwałkach prowadzi w województwie podlaskim Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Pomoc skierowana jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych. Na podstawie podpisanego porozumienia, z w/w pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Powiatu Sejneńskiego.

czytaj dalej

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach prowadzi nabór do projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość”.

Dodano: 01.03.2018 r.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zamieszkujących /w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ powiaty: m. Suwałki , suwalski, augustowski i sejneński.

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodano: 05.02.2018 r.

Zajęcia rozpoczną się w okresie luty/marzec br. po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do PCPR w Sejnach w godzinach 7:30- 15:30 (do Pani Jolanty Marcinkiewicz, pok. nr 2).

czytaj dalej

Nieodpłatna pomoc prawna.

Dodano: 12.01.2018 r.

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. W Powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej położone: w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1. w Puńsku w budynku internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21 (wejście od ulicy 11 Marca)

czytaj dalej

Dzień 02 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy.

Dodano: 15.12.2017 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach z dnia 15 grudnia 2017 r. dzień 02 stycznia 2018 r. (wtorek) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników PCPR w Sejnach za święto przypadające w dniu wolnym od pracy – sobota (06 styczeń 2018 r.)

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”: „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywnoś

Dodano: 20.11.2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”: „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Rekrutacja prowadzona jest do 31.05.2018 z możliwością przedłużenia do 31.08.2018 roku.

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Gotowi na zmiany!” realizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku.

Dodano: 30.10.2017 r.

Projekt „Gotowi na zmiany!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Wnioskodawcą jest Powiat Suwalski z siedzibą w Suwałkach. Realizatorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku. Okres realizacji wsparcia: 01 października 2017 roku – 31 września 2019 roku.

czytaj dalej

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla rodzin zastępczych.

Dodano: 25.10.2017 r.

Przypominamy, iż osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, a także dzieci umieszczone pod ich opieką mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego. Porady odbywają się w siedzibie PCPR w godzinach popołudniowych. W celu skorzystania z porad prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania.

czytaj dalej

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018

Dodano: 25.10.2017 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018.

czytaj dalej

Nowa druk legitymacji osób niepełnosprawnych

Dodano: 24.10.2017 r.

Od 1 sierpnia br. legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach. To nie jedyna zmiana. Z dniem 1 września weszły w życie przepisy zmieniające wygląd wzoru legitymacji. Wydane wcześniej legitymacje zachowają jednak ważność i nie będzie potrzeby ich wymiany.

czytaj dalej

Projekt „Fabryka Młodego Pracownika”

Dodano: 19.10.2017 r.

Stowarzyszenie Europartner AKIE ogłasza nabór osób w ramach projektu: „Fabryka Młodego Pracownika” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

czytaj dalej

Projekt dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób niepełnosprawnych- szczegóły w załączonym plakacie.

Dodano: 16.10.2017 r.

Projekt dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób niepełnosprawnych- szczegóły w załączonym plakacie.

czytaj dalej

Towarzystwo Nasz Dom oraz DPD Polska ogłaszają drugą edycję programu „Kierunek Samodzielność” dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dodano: 25.09.2017 r.

Towarzystwo Nasz Dom oraz DPD Polska ogłaszają drugą edycję programu „Kierunek Samodzielność”, w ramach którego zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodano: 08.09.2017 r.

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia rozpoczną się w miesiącu wrześniu br. po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do PCPR w Sejnach w godzinach pracy tj. 7:30- 15:30 (do Pani Jolanty Marcinkiewicz, pok. nr 2).

czytaj dalej

Awaria lini telefonicznej.

Dodano: 27.06.2017 r.

Informujemy, iż mamy chwilową awarię linii telefonicznej (87 5173415). Prosimy o kontakt pod nr: 87 5173 902 87 5173 903 87 5173 904

czytaj dalej

Podlaski Piknik Zawodowy skierowany do wychowanków pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego.

Dodano: 11.05.2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją „Program Pierwsza Praca” z Warszawy, organizuje Podlaski Piknik Zawodowy skierowany do wychowanków pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego.

czytaj dalej

"Aktywny samorząd" w 2017 r.

Dodano: 08.05.2017 r.

W związku z przystąpieniem Powiatu Sejneńskiego do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informujemy, iż wnioski dot. udziału w w/w programie będą przyjmowane: Modułu I – od 08.05.2017r. do dnia 30 sierpnia 2017r. Modułu II – od 01.09.2017r. do dnia 10 października 2017r.

czytaj dalej

Bezpłatne kursy programowania dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Dodano: 28.04.2017 r.

Fundacja EY jako partner programu „Możesz ITy” zaprasza pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych do udziału w pełnym, bezpłatnym kursie programowania, dzięki któremu zdobędą zawód.

czytaj dalej

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sejnach

Dodano: 17.03.2017 r.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2017 Starosty Sejneńskiego z dnia 13 marca 2017 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sejnach od dnia 01 kwietnia 2017 r. wynosić będzie 3.100 zł.

czytaj dalej

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Dodano: 17.03.2017 r.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

czytaj dalej

Zapraszamy wychowanków pieczy zastępczej do udziału w projekcie: pn. „Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności”

Dodano: 16.03.2017 r.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby w wieku 15-29 lat opuszczające różne formy pieczy zastępczej (rodzinną lub instytucjonalną)- do roku po opuszczeniu pieczy. Osoby te nie powinny uczyć się stacjonarnie (dziennie)- mogą zaocznie oraz nie powinny pracować.

czytaj dalej

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017.

Dodano: 06.03.2017 r.

Uchwałą Nr XXVIII/161/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2017 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

czytaj dalej

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, finansowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym. przestępstwem.

Dodano: 27.02.2017 r.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” w Suwałkach, mieszkańcy Powiatu Sejneńskiego pokrzywdzeni przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, finansowej i wolontarystycznej.

czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach serdecznie zaprasza rodziny zastępcze do uczestnictwa w grupie wsparcia.

Dodano: 27.02.2017 r.

Pierwsze spotkanie w roku bieżącym odbędzie się w dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej przy PCPR.

czytaj dalej

Kampania informacyjna "Bezpieczny i Aktywny Senior"

Dodano: 21.02.2017 r.

W dniu 15 grudnia 2016 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych.

czytaj dalej

Wolne miejsca w Dom Pomocy Społecznej w Sejnach

Dodano: 08.02.2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, iż Dom Pomocy Społecznej w Sejnach dysponuje 4 wolnymi miejscami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi obecnie 2.950 zł.

czytaj dalej

INFOLINIA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

Dodano: 04.01.2017 r.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez: - Infolinię: – 800 – 120 – 002

czytaj dalej

Konkurs MRPiPS: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2017

Dodano: 29.12.2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 16 stycznia 2017 r.

czytaj dalej

Mikołajki dla rodzin zastępczych - 09 grudnia 2016r.

Dodano: 06.12.2016 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach wraz ze Stowarzyszeniem „FAMILIA” oraz Stowarzyszeniem „ORIGO” serdecznie zaprasza rodziny zastępcze wraz z dziećmi z terenu Powiatu Sejneńskiego na „Mikołajki” połączone z warsztatami edukacyjnymi.

czytaj dalej

„Program wyrównywania różnic między regionami III 2017”

Dodano: 01.12.2016 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2017 ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

czytaj dalej

Zapraszamy rodziny zastępcze do udziału w szkoleniu pt.: „Trudne zachowania dzieci i młodzieży z perspektywy Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach”

Dodano: 01.12.2016 r.

Zapraszamy rodziny zastępcze do udziału w szkoleniu pt.: „Trudne zachowania dzieci i młodzieży z perspektywy Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach”, które odbędzie się w dniu 02 grudnia 2016r. od godziny 15:00 (6 godzin dydaktycznych).

czytaj dalej

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Dodano: 02.09.2016 r.

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie realizowane będzie w okresie październik - grudzień br. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (łącznie 13 spotkań) w godzinach dostosowanych do możliwości uczestników. Na zgłoszenia czekamy do 30.09.2016r.

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodano: 19.08.2016 r.

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia rozpoczną się w miesiącu wrześniu br. po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do zgłoszenia się w PCPR w Sejnach w godzinach pracy tj. 7:30- 15:30 (do Pani Jolanty Marcinkiewicz, pok. nr 2).

czytaj dalej

Nabór do projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach.

Dodano: 22.06.2016 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, w związku z realizacją projektu pn. „Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy” poszukuje kandydatów na uczestników projektu. Rekrutacja trwa od 01.06.2016 r. do 31.07.2016 r.

czytaj dalej

Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Sejnach

Dodano: 01.06.2016 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, że posiadamy wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Sejnach – miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2016 roku zgodnie z zarządzeniem nr 4/2016 Starosty Sejneńskiego z dnia 22 marca 2016r. wynosi 2.950 zł

czytaj dalej

Oddziaływania korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2016r.

Dodano: 09.05.2016 r.

Dane teleadresowe podmiotu realizującego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

czytaj dalej

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” W ROKU 2016

Dodano: 11.03.2016 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2016, ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytaj dalej

"Aktywny samorząd" w 2016 r.

Dodano: 04.03.2016 r.

W związku z przystąpieniem Powiatu Sejneńskiego do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy, iż wnioski dot. udziału w w/w programie przyjmowane będą od dnia 04.03.2016r.

czytaj dalej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU „RODZINA 500+”

Dodano: 01.03.2016 r.

Osoby zainteresowane świadczeniem wychowawczym zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Programu „Rodzina 500+” zamieszczonymi na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

czytaj dalej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Dodano: 12.02.2016 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SEJNEŃSKIEGO

czytaj dalej

22 lutego – 27 lutego 2016 r. – „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Dodano: 11.02.2016 r.

W dniach 22 lutego- 27 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez pracowników, psychologów i prawników.

czytaj dalej

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2016

Dodano: 11.02.2016 r.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

czytaj dalej

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, rzeczowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Dodano: 11.02.2016 r.

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, rzeczowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

czytaj dalej

Fundacja Nagle Sami zaprasza do skorzystania z pomocy

Dodano: 26.10.2015 r.

Fundacja Nagle Sami zaprasza do skorzystania z usług psychologicznego i prawnego

czytaj dalej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dodano: 12.10.2015 r.

Szanowni Państwo, Ruszyła rekrutacja na spotkania edukacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Spotkania prowadzone są przez Firmę PM GROUP LAAX Sp. z o. o. Sp. k., w ramach projektu pt: „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”, na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Nor...

czytaj dalej

Informacja Kierownika PCPR w Sejnach o wyniku konkursu

Dodano: 01.10.2015 r.

Informacja Kierownika PCPR w Sejnach o wyniku konkursu na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Głównego Księgowego.

czytaj dalej

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Dodano: 29.09.2015 r.

Lista kandydatów spełniajcych wymogi formalne na wolne stanowisko kierownicze urządnicze Głównego Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

czytaj dalej

Wypadek co dalej

Dodano: 24.09.2015 r.

Od 1 lipca 2015 roku ruszyła pierwsza ogólnopolska infolinia dla osóbpo wypadkach, którą Fundacja Forani uruchomiła w ramach projektu "Wypadek i codalej?".W naszej infolinii udzielamy bezpłatnej pomocy osobom po wypadkachkomunikacyjnych, przy pracy, w domu i innych. Projekt "Wypadek i co dalej?" został objęty patronatem honorowym przez:- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej- Ministerstwo Sprawiedliwości- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju- Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych- R...

czytaj dalej

Uwaga studenci

Dodano: 21.09.2015 r.

Termin zakończenia w 2015 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:     1.     wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesio...

czytaj dalej

Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze

Dodano: 18.09.2015 r.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w dniu 18 września 2015 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urządnicze Głównego Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. Szczegóły w załączeniu.

czytaj dalej

Dane teleadresowe podmiotu realizującego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodano: 31.08.2015 r.

Informujemy, iż podmiotem realizującym oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sejneńskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, tel. 87 5173415.

czytaj dalej

Przypominamy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie

Dodano: 25.08.2015 r.

Przypominamy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

czytaj dalej

Zapraszamy uczestników projektu systemowego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 18.06.2015r.

Dodano: 15.06.2015 r.

Program spotkania

czytaj dalej

Bezpłatne porady psychologiczne w najbliższy weekend

Dodano: 25.05.2015 r.

Bezpłatne porady psychologiczne w najbliższy weekend

czytaj dalej

Turnus rehabilitacyjny

Dodano: 15.05.2015 r.

W ramach działań związanych z realizacją projektu systemowego „Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej” został zorganizowany turnus rehabilitacyjny w Łebie w dniach 16-30.05.2015r. Z rehabilitacji zdrowotnej skorzysta 11-stu niepełnosprawnych z terenu powiatu sejneńskiego. Turnus rehabilitacyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dodano: 20.03.2015 r.

Jeśli nie jest Ci obojętny los dzieci samotnych, opuszczonych czy zaniedbanych, chciałbyś im pomóc zgłoś się do nas już dziś!      

czytaj dalej

"Aktywny samorząd" 2015r.

Dodano: 19.03.2015 r.

W związku z przystąpieniem Powiatu Sejneńskiego do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informujemy, iż wnioski dot. udziału w w/w programie przyjmowane będą od dnia 18.03.2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, codziennie, w godzinach: 07:30 do 15.30 Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach (www.pcpr_sejny@op.pl ...

czytaj dalej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Dodano: 09.02.2015 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 23 lutego - 28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

czytaj dalej

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, rzeczowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Dodano: 04.02.2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach prowadząc w województwie podlaskim Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, zaprasza osoby pokrzywdzone do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, rzeczowej i wolontarystycznej.

czytaj dalej

Informacja o zakończeniu rekrutacji do projektu systemowego "Nowe jutro..."

Dodano: 14.01.2015 r.

Informacja o zakończeniu rekrutacji do projektu systemowego "Nowe jutro..."

czytaj dalej

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatórów KLANZA realizauje projekt PATRONUS

Dodano: 12.01.2015 r.

PATRONUS projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki współfinansowany ze środków The VELUX Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatu autoprezentacji

Dodano: 09.01.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zaprasza wszystkich potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie warsztatu autoprezentacji. Szczegóły w zakładce Zamówienia publiczne / przetargi.

czytaj dalej

Dodatkowy nabór do projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej"

Dodano: 09.01.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż rozpoczyna dodatkowy nabór do projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wramach projektu wsparciem zostaną objęte 24 osoby zamieszkujące teren powiatu sejneńskiego, zagrożone wykluczeniem społecznym z conajmniej jednego powodu spośród wskazanych w art,. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o p...

czytaj dalej

Dyżury psychologa

Dodano: 07.01.2015 r.

Przypominamy mieszkańcom powiatu sejneńskiego o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologa.

czytaj dalej

Dyżur radcy prawnego w miesiącu styczniu 2015r.

Dodano: 05.01.2015 r.

Zmiana terminów dyżurów radcy prawnego

czytaj dalej

Uwaga zmiana dyżuru radcy prawnego

Dodano: 22.12.2014 r.

Uwaga zmiana dyżuru radcy prawnego

czytaj dalej

Ostatni dyżur radcy prawnego w tym roku !

Dodano: 22.12.2014 r.

Ostatni w tym roku dyżur radcy prawnego odbędzie się w dniu 23.12.2014r. (wtorek) w godz. od 13 do 16. Porady prawne są udzielane bezpłatnie.

czytaj dalej

Jak uratować czyjeś życie poprzez oddanie komórek macierzystych

Dodano: 19.12.2014 r.

Dnia 12.01.2015r o godz. 10.00 w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach odbędzie się akcja informacyjna pod hasłem jak uratować czyjeś życie poprzez oddanie komórek macierzystych. Do spotkania dojdzie dzięki uprzejmości pani Marii Sienkiewicz z Fundacji Promyk.

czytaj dalej

Modyfikacja zaproszenia do skłdania ofert na kurs remontowo-budowlany

Dodano: 16.12.2014 r.

Modyfikacja dostępna w zakładce: Zamówienia publiczne/przetargi

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na warsztat remontowo-budowlany

Dodano: 15.12.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zaprasza do złożenia oferty na kurs remontowo-budowlany w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż". Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne/przetargi.

czytaj dalej

Grupa wsparcia dla rodzin w kryzysie

Dodano: 08.12.2014 r.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Sejnach rozpoczęła działalność grupy wsparcia dla rodzin w kryzysie prowadzoną przez Panią Halinę Sawicką. Spotkania odbywają się w piątki o godzinie 15:00 na terenie poradni. Kontakt w sprawie grupy pd nr telefonu 87516 22 56.

czytaj dalej

Bezpłatny dyżur psychologa

Dodano: 05.12.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, że mieszkańcy powiatu Sejneńskiego mogą b e z p ł a t n i e  skorzystać z porad psychologa do dnia 15 lutego 2015r. Przewidziana liczba godzin porad w miesiącu -20.Najbliższe termin konsultacji psychologicznych : 13.12.2014r. w godz. od 0900 do 1600                                                                                     21.12.2014r. w godz.  od 1100 do 1500 Miejsce dyżurów: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego  w Sejnach...

czytaj dalej

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodano: 05.12.2014 r.

W zakładce przetargi znajduje się informacja o udzieleniu zamówienia na korepetycji z chemii

czytaj dalej

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, rzeczowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Dodano: 01.12.2014 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach prowadząc w województwie podlaskim Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, zaprasza osoby pokrzywdzone do skorzystania z naszej pomocy w 4 punktach województwa: w Białymstoku, Hajnówce, Łomży i Suwałkach, gdzie udzielana jest bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, rzeczowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

czytaj dalej

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodano: 28.11.2014 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji, kursu językowego oraz objęcie wsparciem psychologicznym klienta pomocy społecznej znajduje się w zakładce: Zamówienia publiczne / przetargi.

czytaj dalej

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Dodano: 17.11.2014 r.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego zgodnie z art. 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej

Modyfikacja zaproszenia do składania ofert

Dodano: 06.11.2014 r.

Treść modyfikacji dostępna w zakładce Przetargi

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

Dodano: 03.11.2014 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji, kursu językowego oraz objęcie wsparciem psychologicznym klienta pomocy społecznej tj. uczestników projektu systemowe „Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej” oraz ich otoczenia, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej

Równość szans kobiet i męzczyzn

Dodano: 30.09.2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami podejmowanymi na rzecz równości płci przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach.

czytaj dalej

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dodano: 23.09.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje o modyfikacji SIWZ na prowadzenie zajęć w ramach projektu STOP Schematom oraz przedstawia odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące SIWS. Szczegóły dostępne w zakładce Zamówienia publiczne/przetargi.

czytaj dalej

Zmiana godziny dyżuru radcy prawnego

Dodano: 18.09.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, iż dyżur radcy prawnego w dniu 19.09.2014r. odbędzie się o godzinie 14.20.

czytaj dalej

Ostrzeżenie publiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie

Dodano: 17.09.2014 r.

Ostrzeżenie publiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie z dnia 12.09.2014 r. przekazane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie dotyczące ujawnienia metanolu w butelkach alkoholu o nazwie ABSINTH (firmy VEPA DRINK s.r.o.) w Republice Czeskiej.

czytaj dalej

Rekrutacja młodzieży do projektów Podlaskiej WK OHP "Pomysł na siebie" i "Równi na rynku pracy"

Dodano: 05.09.2014 r.

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku prowadzi rekrutację do projektów EFS w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży" tj. projektu "Pomysł na siebie" i "Równi na rynku pracy".

czytaj dalej

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV

Dodano: 04.09.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, iż Caritas Diecezji Ełckiej realizuje projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” w którym udział mogą wziąć osoby z terenu Powiatu Sejneńskiego.

czytaj dalej

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”

Dodano: 07.08.2014 r.

POMOC MALTAŃSKA : „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” Celem projektu jest wsparcie oraz przygotowanie grupy 1600 osób z niepełnosprawnością ruchową w tym 544 K i 1056 M do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz do podjęcia lub kontynuacji nauki przez te osoby, w okresie od 1 maja 2014 r. do 28 lutego 2015 r., na terenie całej Polski. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Państwowy Fu...

czytaj dalej

Stypendia dla gimnazjalistów z pieczy zastępczej

Dodano: 28.07.2014 r.

Fundacja Przyjaciółka rozpoczęła nabór wniosków na stypendia dla gimnazjalistów z pieczy zastępczej. Program skierowany jest do wychowanków pieczy zastępczej, uczniów gimnazjum, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce lub uzyskali wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://www.fundacja.przyjaciolka.pl

czytaj dalej

Caritas Diecezji Ełckiej prowadzi rekrutację beneficjentów do projektu "Walczę o siebie"

Dodano: 24.07.2014 r.

Caritas Diecezji Ełckiej prowadzi rekrutację beneficjentów do projektu "Walczę o siebie", realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014. Udział w projekcie jest bezpłatny.

czytaj dalej

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Dodano: 02.07.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

czytaj dalej

KOLEJNE SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH.

Dodano: 12.05.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach serdecznie zaprasza rodziny zastępcze do uczestnictwa w grupie wsparcia.

czytaj dalej

XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Dodano: 29.04.2014 r.

Program Stypendiów Pomostowych jest skierowany do tegorocznych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, osiągających dobre wyniki w nauce, uczestników finałów olimpiad przedmiotowych, wychowanków rodzin zastępczych i państwowych domów dziecka. Program oferuje stypendium na I rok studiów w wysokości 5.000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach.   Szczegółowe informacje na stronie internetowej Programu www.stypendia-pomostowe.pl

czytaj dalej

Harmonogram dyżurów porad prawnych

Dodano: 28.04.2014 r.

Poniżej przedstawiamy Harmonogram dyżurów porad prawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. Jednocześnie informujemy, iż poniższe terminy mogą ulec zmianie. Wszystkie zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w PCPR w Sejnach.

czytaj dalej

Zmiana terminu dyżuru radcy prawnego

Dodano: 23.04.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje o zmianie terminu dyżuru radcy prawnego: dyżur z dnia 25.04.2014r. (piatek) zostaje przesuniety na dzień 30.04.2014r (środa) w godzinach od 14.00 do 17.00. Kolejne terminy zostaną podane do końca kwietnia 2014 r.

czytaj dalej

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH.

Dodano: 22.04.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach serdecznie zaprasza rodziny zastępcze do uczestnictwa w grupie wsparcia. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 29 kwietnia 2014r. o godzinie 15:40 w sali konferencyjnej przy PCPR Sejny.

czytaj dalej

Bezpłatne poradnictwo prawne.

Dodano: 03.04.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad prawnych. Poradnictwo świadczone jest przez radcę prawnego Panią Aldonę Olszewską w okresie od kwietnia 2014r. do stycznia 2015r.

czytaj dalej

Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Sejnach.

Dodano: 01.04.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, że Dom Pomocy Społecznej w Sejnach posiada w chwili obecnej wolne miejsce.

czytaj dalej

Aktywny Samorząd 2014

Dodano: 28.03.2014 r.

W związku z przystąpieniem Powiatu Sejneńskiego do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informujemy, iż wnioski dot. udziału w w/w programie przyjmowane będą od dnia 01.04. 2014 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, Tel. (87)517-34-15

czytaj dalej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SEJNACH OGŁASZA NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Dodano: 05.03.2014 r.

PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ … ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !!!

czytaj dalej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Dodano: 06.02.2014 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

czytaj dalej

„SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ”

Dodano: 05.02.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach rozpoczyna realizację pilotażowego projektu „SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ”, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

czytaj dalej

Nabór uczestników do projektu systemowego "Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej" na lata 2014 - 2015

Dodano: 05.02.2014 r.

W tegorocznej edycji projektu wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące na terenie powiatu sejneńskiego, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, która negatywnie wpływa na poprawne funkcjonowanie tych osób w sferze społecznej, zawodowej i osobistej, a tym samym czyni ich osobami zagrożonymi wykluczeniem i alienacją społeczną, z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, z 2012r. poz. 1544 i 1548, z 20...

czytaj dalej

Informacja Komisji Konkursowej z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dodano: 30.01.2014 r.

Komisja Konkursowa   informuje, iż żadna oferta nie spełniła wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – inspektor – Koordynator powiatowy w ramach realizacji projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” .                                                                                 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI    ...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach z dnia 20 stycznia 2014 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodano: 20.01.2014 r.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor - Koordynator powiatowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

czytaj dalej

Fundacja Likejon - "Milczący Przewodnik"

Dodano: 08.01.2014 r.

Fundacja Likejon od 2009 roku podejmuje działania mające na celu rozwój społeczeństwa informatycznego. Wykorzystuje e-narzędzia na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, kieruje głównie działania do osób głuchych i niedosłyszących. W 2013 r.stworzono szeroką gamę usług i działań skupionych pod marką zamigaj.pl.

czytaj dalej

Zmiana terminu dyżuru radcy prawnego

Dodano: 19.12.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje o zmianie terminu przyjmowania zainteresowanych przez radcę prawnego, od godziny 15:00.

czytaj dalej

Kolorowe Mikołajki

Dodano: 10.12.2013 r.

W radosnej atmosferze upłynęły drugie Mikołajki i Warsztaty Edukacyjne dla rodzin zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach i Stowarzyszenie „Familia”

czytaj dalej

Warsztat Edukacyjny dla rodzin

Dodano: 04.12.2013 r.

Po raz drugi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach we współpracy ze Stowarzyszeniem „Familia” zaprasza rodziny powiatu sejneńskiego na Mikołajki połączone z warsztatami edukacyjnymi dla rodzin. Na spotkanie zostaną zaproszone rodziny pozostające pod opieką PCPR-u oraz współpracujące ze Stowarzyszeniem. Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2013 r.

czytaj dalej

Mistrzowie carvingu w Sejnach.

Dodano: 27.11.2013 r.

Uczestnicy projektu systemowego „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” uczą się sztuki carvingu pod okiem najlepszych carverów w Polsce Pawła Sztenderskiego oraz Grzegorza Gniecha.

czytaj dalej

Dzień Pracownika Socjalnego

Dodano: 21.11.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnym pomocy społecznej przekazuje wyrazy szacunku oraz uznania za trud włożony w niesienie pomocy.

czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dodano: 20.11.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zaprasza do składnia ofert na przeprowadzenie zajęć dla młodzieży pt. "Randka bez przemocy" w ramach projektu systemowego "Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej".

czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dodano: 06.11.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zaprasza do składania ofert na organizacje cateringu podczas spotkania podsumowujacego VI Edycję projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej".

czytaj dalej

Mobilny Klub Intergracji Społecznej

Dodano: 04.11.2013 r.

Wsparcie dla mieszkańców gminy Sejny i Puńsk

czytaj dalej

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

Dodano: 29.10.2013 r.

Wszystkich mieszkańców Sejn i okolic ( bez ograniczeń na wiek, miejsce zamieszkania, meldunek, itd.) serdecznie zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH KOMPUTEROWYCH.

czytaj dalej

Socjoterapia w Sejnach

Dodano: 22.10.2013 r.

…Socjoterapia to świadoma aktywność polegająca na operowaniu środkami psychologicznymi w celu udzielenia pomocy osobom poszukującym własnej drogi rozwoju społecznego, osobistego lub zawodowego. Socjoterapia wchodzi w zakres pomocy psychologicznej, ma postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych…

czytaj dalej

Wyjazd Integracyjny do Parku Linowego w Udziejku i Aquaparku w Suwałkach

Dodano: 21.10.2013 r.

Jednym z wielu działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach projektu systemowego „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” skierowanych do środowiska lokalnego był wyjazd integracyjny uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia do Parku Linowego Twierdza Jaćwingów oraz do Aquaparku w Suwałkach.

czytaj dalej

Święto Dziecka

Dodano: 21.10.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach projektu systemowego „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” organizuje szereg działań skierowanych do środowiska lokalnego. Jednym z tych działań było Święto Dziecka zorganizowane 1 września 2013 r. w Ogrodzie Bajek „Sowa” w Kaletniku. W spotkaniu wzięły udział rodziny z powiatu sejneńskiego.

czytaj dalej

Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

Dodano: 01.10.2013 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” realizowanym przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytaj dalej

Zmiana terminu dyżuru radcy prawnego

Dodano: 30.09.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje o zmianie terminu dyżuru radcy prawnego: dyżur z dnia 11.10.2013 r. (piątek) zostaje przesunięty na dzień 10.10.2013 r. (czwartek).

czytaj dalej

Wyjazd integracyjny w formie wycieczki jednodniowej

Dodano: 02.09.2013 r.

W dniu 08.09.2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach organizuje wyjazd interacyjny w formie jednodniowej wycieczki do parku linowego "Twierdza Jacwingów" w Udziejku dla uczestników projektu systemowego "Nowe Jutro- program integracji zawodowej i społecznej". Wszyscy chętni powinni zapoznac się z regulaminem obowiązującym w parku linowym. Realizacja pobytu w parku linowym w Udziejku jest uwarunkowana pogodą (park zostaje zamknięty podczas ulewy oraz burzy). Uczestnicy powinni miec buty...

czytaj dalej

Wynik zapytania ofertowego na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego w formie wycieczki jednodniowej

Dodano: 20.08.2013 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wyjazdu integracyjnego w formie jednodniowej wycieczki nie wpłyneła żadna oferta.

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Dodano: 13.08.2013 r.

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach realizacji projektu systemowego „Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej” poszukuje wykonawcy do zorganizowania usługi polegającej na: zorganizowaniu wyjazdu integracyjnego w formie wycieczki jednodniowej

czytaj dalej

Zaproszenie na spotkanie rekrutacyjno – informacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Dodano: 12.08.2013 r.

W dniu 27.08.2013r. o godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach na sali konferencyjnej (ul. Piłsudskiego 34)odbędzie się spotkanie rekrutacyjno – informacyjne w ramach projektu pt. Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”.

czytaj dalej

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 31.07.2013 r.

Do wszystkich Wykonawców, którzy złozyli oferty w postepowaniu przetargowym nr Nowe jutro/05/2013 na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat „B” i „C” i innych kursów zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu systemowego „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej”. Zobacz więcej

czytaj dalej

Informacja o złożonych ofertach, wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psycho - społecznych

Dodano: 24.07.2013 r.

Informacja o złożonych ofertach, wyborze oferty najkorzystniejszej: Część I Złożono jedna ofertę: edu PROFIT ul. Dworcowa 57/5, 10-437 Olsztyn z ceną: 184,00 zł i doświadczeniem: poziom 3 Oferta otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza. Część II Złożono jedną ofertę: Małgorzata Osowska Smolny Dąb 1, 16-503 Krasnopol z ceną: 89,90 zł i doświadczeniem: poziom 3 Oferta otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

czytaj dalej

Bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dodano: 02.07.2013 r.

JEŚLI CHCIAŁBYŚ POMÓC DZIECIOM DOTKNIĘTYM PRZEZ LOS, OFIAROWAĆ IM SWÓJ CZAS I SERCE, ZAPEWNIĆ SZCZĘŚCIE I POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM!

czytaj dalej

Zmiana godzin dyżuru radcy prawnego

Dodano: 28.06.2013 r.

W dniu dzisiejszym, tj. 28.06.2013r. radca prawny będzie pełnił dyżur w godzinach od 15.00 do 17.00. Ponadto w dniu 05.07.2013r.(piątek) radca prawny będzie pełnił dodatkowy dyżur w godzinach od 13.00 do 16.00. pozostałe terminy dyzurów nie ulegają zmianie. Dyżur radcy prawnego są finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej

Ogłoszenie o wyborze oferty do przetargu z dnia 17.06.2013r.

Dodano: 26.06.2013 r.

Do                                                                        Wszystkich Wykonawców,                                                                        którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym                                                                        na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów                                                             psycho - społecznych     Informacja o złożonych ofertach, wyborze oferty najkorzystniejszej po pow...

czytaj dalej

Wyjazd na turnus rehabilitacyjny

Dodano: 14.06.2013 r.

Uczestnicy projektu systemowego "Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej" w dniu 16.06.2012r. wjeżdżają na 14- dniowy turnus rehabilitacyjny, który jest organizowany przez Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Słowiniec" w Poddąbiu k/Ustki. W trakcie pobytu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 20 zabiegów rehabilitacyjnych oraz z wycieczki całodniowej do Ustki i Słupska, doliny Charlotty, 2 wyjazdy do Aquaparku w Redzikowie z pełnym pakietem rekreacyjnym i atrakcjami, wie...

czytaj dalej

Poszukiwany jest lider SZLACHETNEJ PACZKI

Dodano: 14.06.2013 r.

Stowarzyszenie WIOSNA, organizator Szlachetnej PACZKI poszukuje liderów do koordynacji projektu na naszym terenie. W 2012 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 13 235 rodzin w potrzebie, czyli do ponad 55 tys. osób żyjących w niezawinionej biedzie - osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych. Osoby/organizacje chętne by zostać liderem mogą się zgłosić  swoją kandydaturę do 20 czerwca 2013r. Zgłoszenia są przyjmowane na ...

czytaj dalej

Zmiana terminu dyżuru radcy prawnego w czerwcu

Dodano: 07.06.2013 r.

W miesiącu czerwcu nastąpiła zmiana terminu dyżuru radcy prawnego. Dyżur radcy prawnego w dniu 14.06.2013r został zamieniony na dzień 21.06.2013r., natomiast drugi termin 28.06.2013r. pozostał bez zmian. W miesiącu lipcu nie przewiduje się zmian. Dyżur radcy prawnego trwa w godzinach od 13.00 do 16.00 w każdy 2 i 4 piątek miesiąca. Dyżur radcy prawnego jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej

Spotkanie Inetegracyjne Rodzin Zastępczych powiatu sejneńskiego

Dodano: 03.06.2013 r.

W dniu 25.05.2013 r. rodziny zastępcze powiatu sejneńskiego uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym oraz edukacyjno-rekreacyjnym w Gospodarstwie Agroturystycznym w Józefowie koło Suwałk.

czytaj dalej

Perspektywy na lepsze życie

Dodano: 18.05.2013 r.

W związku z realizacją projektu pt.: „Perspektywy na lepsze życie” Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprasza osoby bezrobotne z terenu: Miasta Sejny oraz Gmin Sejny, Giby i Puńsk do składania formularzy rekrutacyjnych od 6 maja do 7 czerwca 2013r.

czytaj dalej

Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie

Dodano: 18.05.2013 r.

W związku z realizacją projektu pt.: „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprasza osoby bezrobotne z terenu: Miasta Sejny oraz Gmin Sejny, Giby i Puńsk do składania formularzy rekrutacyjnych od 6 maja do 7 czerwca 2013r.

czytaj dalej

Wynik postępownaia przetargowego na organizację turnusu oraz transportu uczestników

Dodano: 13.05.2013 r.

Do Wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym na zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości oraz transport Uczestników

czytaj dalej

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dodano: 08.05.2013 r.

25.05.2013 r. odbędzie się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny

czytaj dalej

Zapraszenie kierowane do rodzin zastępczych

Dodano: 08.05.2013 r.

Starostwo Powiatowe w Sejnach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach oraz Stowarzyszenie „FAMILIA” pragnie  serdecznie zaprosić Państwo wraz z dziećmi na dwie inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego:   25.05.2013r.- spotkanie integracyjno edukacyjne dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi w Gospodarstwie Agroturystycznym w Józefowie koło Suwałk. W programie: warsztaty dla rodziców zastępczych oraz liczne atrakcje dla dzieci (m. in. jazda konna, wspinaczka, ...

czytaj dalej

Uwaga zmian treści SIWZ

Dodano: 06.05.2013 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr: Nowe jutro/02/2013 Zamówienie udzielane w trybie   PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO   O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI, KTÓRA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000,00 EURO    na zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości oraz transport Uczestników   Usługi rehabilitacyjne 85.31.25.00-4   Usługi przewozu osób 60.17.20.00-4               Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone...

czytaj dalej

Informacja o złożonych ofertach po powtórzonej przez Zamawiajacego czynności oceny ofert

Dodano: 06.05.2013 r.

Do      Wszystkich Wykonawców,      którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym      zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych.  Informacja o złożonych ofertach, wyborze oferty najkorzystniejszej po powtórzonej przez Zamawiajacego czynności oceny ofert: Numer oferty   Nazwa/Imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy  Cena ofertowa   Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena  Ilośc otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie Dodatko...

czytaj dalej

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 02.05.2013 r.

Sejny 2.05.2013       Do      Wszystkich Wykonawców,      którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym      zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych.  Informacja o złożonych ofertach, wyborze oferty najkorzystniejszej:              Numer oferty   Nazwa/Imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy  Cena ofertowa   Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena  Dodatkowe informacje 1 Centrum Dworactwa i Edukacjiul. Targowa 16A/75, 25-...

czytaj dalej

Szkolenie dla osób z orzeczeniem o niepelnosprawności ze względu na wzrok

Dodano: 25.04.2013 r.

Fundacja Szansa dla Niewidomych organizuje bezpłatne i dofinansowane z PFRON szkolenia w zakresie:- administrator stron www,- profesjonalny pracownik ngo,- specjalista ds. marketingu,- dziennikarz- dziennikarstwo prasowe, internetowe i radiowe.Liczba miejsc ograniczona. Szkolenia będą odbywa się w Białymstoku w Tyflopunkcie Fundacji: ul. Fabryczna 1 p.307, 15-482 Białystok, Tel. 85 743 65 12, kom. 695 966 545.

czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w przetargu

Dodano: 23.04.2013 r.

PCPR w Sejnach ogłosiło przetrg na wykonanie warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem. Więcej informacji w zakładce "Zamówienia publiczne" dalej "Przetargi".

czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w projekcie

Dodano: 15.04.2013 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach zaprasza do udziału w projekcie „mobilny Klub Integracji Społecznej II” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt kierowany jest do mieszkańców (miasta i gminy Sejny, gminy Puńsk), niezatrudnionych lub zatrudnionych z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej  w wieku aktywności zawodowej.Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z udziału ...

czytaj dalej

Stypendia pomostowe

Dodano: 15.04.2013 r.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  w dniu 21 marca 2013r. ogłosiła XII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym regulamin bieżącej edycji i jej harmonogram. Z pomocy w postaci stypendium mogą skorzystać tegoroczni maturzyści, pochodzący ze wsi i małych miast, którzy dostana się na I rok stacjonarnych studiów w polskich uczelniach publicznych.  W ramach Programu oferowane jest stypen...

czytaj dalej

Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Sejnach

Dodano: 21.03.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, że Dom Pomocy Społecznej w Sejnach, posiada w chwili obecnej 1 wolne miejsce. Dom jest przeznaczony dla kobiet w podeszłym wieku. Prowadzony jest na zlecenie Powiatu Sejneńskiego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej, które posiada aktualny wpis do rejestru Wojewody Podlaskiego. W DPS zapewniona jest całodobowa opieka specjalistyczna (m.in. usługi opiekuńcze, pielęgniarskie, socjalne, rehabilitacyjne). ...

czytaj dalej

Pomoc ofiarom pożaru

Dodano: 18.03.2013 r.

W miniony piątek w wyniku pożaru spalił się  dom wraz z całym dobytkiem 7 osobowej rodziny ze Studzianego Lasu. W związku z tym, że rodzice i dzieci utracili wszystko co posiadali została zorganizowana akcja pomocowa. Na stronie internetowej „Przeglądu Sejneńskiego” znajduje się nr rachunku bankowego na, który można przekazywać pieniądze w celu pomocy poszkodowanej rodzinie.

czytaj dalej

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas w Warszawie posiada wolne miejsca

Dodano: 14.03.2013 r.

Środowiskowy Hufiec Pracy w Suwałkach informuje, że istnieje możliwość skierowania dziewcząt posiadających orzeczenie o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym w wieku od 7 do ukończenia nauki (maks. do 24 roku życia) do: Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Caritas w Warszawieul. Kawczęczyńska 49, 03-775 Warszawa, tel. 22 818 81 49 Ośrodek zapewnia m.in.: - całodobowa opiekę,- bezpłatny dowóz do szkoły pod opieką osoby dorosłej,- pełną opiekę podopiecznym pozbawionym ...

czytaj dalej

Grupa wsparcia dla osób w kryzysie

Dodano: 11.03.2013 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sejnach zaprasza do udziału w grupie wsparcia dla osób w kryzysie. Spotkania odbywają się raz w tygodniu – w środy w godz. 15.30 – 17.00. Więcej informacji pod numerem telefonu 87 516 22 56.

czytaj dalej

Dyżur radcy prawnego

Dodano: 07.03.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zaprasza do korzystania z bezpłatnej  pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego Aldonę Olszewską w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca w godzinach od 13.00 do 16.00. Pierwszy dyżur odbędzie się w dniu  15.03.2013r. (piątek) w godzinach od 13.00do 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach przy ul. Piłsudskiego 34. Z porad prawnych mogą korzystać uczestnicy projektu systemowego „Nowe jutro- program integracji zawodowej i społ...

czytaj dalej

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 06.03.2013 r.

Informacja o wyborze oferty Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone zgodnie z  art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami, dotyczące  świadczenia pomocy prawnej została wybrana oferta następującej firmy: Oferta Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Olszewskaul. Witosa 11, 16-400 Suwałki Cena za godzinę usługi brutto- 110,00 złOferta otrzymała 100 pkt. Informujemy, że w odpowiedzi n...

czytaj dalej

Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej

Dodano: 25.02.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w celu rozeznania rynku prosi o przedstawienie swojej propozycji cenowej na przeprowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu systemowego"Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej"

czytaj dalej

Darmowe materiały do pracy z dziećmi

Dodano: 18.02.2013 r.

Fundacja Drabina Rozwoju udostępniła na swojej stronie internetowej darmowe materiały do pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem, które powstały w ramach projektu Grajki – Pomogajki. Poniżej można przeczyta krótką informację na temat projektu. Klikając na link pod którym znajduje się strona projektu  ( http://www.grajki-pomagajki.pl/?p=16 ) , można dokonać rejestracji, a następnie darmowo pobrać gry i materiały dla wychowanków. Darmowy dostęp jest stały i nie ulegnie zmianie.

czytaj dalej

Program Pomocy Dzieciom

Dodano: 05.02.2013 r.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, mogą ubiegac sie o roczne stypedium w wysokości 500,00 zł.  Wnioski składa się drogą elektroniczną, przez internet.Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl  

czytaj dalej

Bezpłatny udział w szkoleniu HTML5/CSS3

Dodano: 01.02.2013 r.

Akademia WWW z siedzibą w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie. Nagrodą jest udział w bezpłatnym szkoleniu HTML5/CSS3 przez Internet prowadzonym przez trenera w czasie rzeczywistym. Ogłaszamy nabór na: Szkolenie indywidualne, które odbędzie się w dniach 14,15 i 18 lutego 2013 roku w godzinach 17-21. Szkolenie grupowe, które odbędzie się w dniach 19,20,21 i 22 lutego 2013 roku w godzinach 17-21.Warunki uczestnictwa w konkursie:Do 11 lutego na adres e-mail biuro@akademiaww...

czytaj dalej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Dodano: 31.01.2013 r.

W dniach 25 lutego - 2 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzysta z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się do poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00 - 13:00. Najbliższy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem ...

czytaj dalej

Bezpłatny kurs pilota wycieczek

Dodano: 31.01.2013 r.

PTTK w Suwałkach zaprasza na bezpłatny kurs pilota wycieczek. Kurs skierowany jest do osób w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego na obszarach wiejskich, pracujących. Więcej szczegółów znajduje sie na stronie internetowej PTTK.http://suwalki.pttk.pl/index.php?submenu=17&page=pokaz&id=336

czytaj dalej

Rekrutacja uczestników do projektu systemowego na rok 2013

Dodano: 22.01.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach ogłasza nabór uczestników do VI Edycji projektu systemowego „Nowe Jutro – program integracji zawodowej i społecznej” Rekrutacja odbędzie się w terminie od dnia 28.01.2013 r. do dnia 08.02.2013 r.

czytaj dalej

Ostatnie dyżury specjalistów

Dodano: 04.12.2012 r.

Zapraszamy na skorzystanie z porad specjalistów, w tym roku po raz ostatni, w trakcie pełnieni ich dyżurów.

czytaj dalej

Uwaga !

Dodano: 04.12.2012 r.

Zmiana adresu e-mail Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

czytaj dalej

Zapraszamy na spotkanie

Dodano: 28.11.2012 r.

Miejsce spotkania- restauracja "Skarpa"- sala główna 20 grudnia 2012r. Rozpoczęcie- godz. 12. 00 Serdecznie zapraszamy !

czytaj dalej

Bezpłatne spotkania

Dodano: 22.11.2012 r.

Prawidłowe metody wychowawcze i Cyberprzestępcy

czytaj dalej

Dyżur Radcy Prawnego!

Dodano: 22.11.2012 r.

Uwaga! Zmiana godzin dyżurów! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, iż w ramach projektu systemowego „Nowe Jutro – program integracji zawodowej i społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach POKL, nastąpiła zmiana terminów dyżurów radcy prawnego w miesiącu wrześniu br. Dyżury będą się odbywać w niżej wymienionych terminach: 14.09.2012r. od godz. 9.00 do 13.00 28.09.2012r. od godz. 14.00 do 18.00 Szczegółowy harmonogram dyżurów

czytaj dalej

Zapytanie o cenę - kwatery agroturystyczne

Dodano: 22.11.2012 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach projektu systemowego "Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej" w celu rozeznania rynku zwraca się z zapytaniem o cenę: noclegu z 01/02.09.2012r. dla 25 osób w kwaterze agroturystycznej. W budynku, w którym będą przebywać uczestnicy projektu powinna znajdować się ogólnodostępna kuchnia oraz sala niezbędna do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. obiadu dla grupy 25 osób (2 obiady w czasie pobytu). Kolację i śniadanie sporządzi...

czytaj dalej

Nabór wniosków dotyczących dofinansowania do likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Dodano: 22.11.2012 r.

Formy wsparcia przewidziane i opisane dalej w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia: obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, obszar B3 - pomoc w...

czytaj dalej

Nowe ogłoszenie przetargowe

Dodano: 22.11.2012 r.

UWAGA! Zmiana SIWZ! Szczegóły w linku poniżej. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu systemowego Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Progra...

czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dodano: 22.11.2012 r.

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa - okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. Rodziną zastępczą może być ma...

czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 22.11.2012 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kurs Prawo jazdy kategorii B - 50 osób, Kurs prawa jazdy kat. C - 10 osób

czytaj dalej

Nowe zapytanie ofertowe

Dodano: 22.11.2012 r.

Nowe zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie grupy socjoterapeutycznej.

czytaj dalej

Nabór do projektu na rok 2012

Dodano: 22.11.2012 r.

Uwaga - w dziale Wnioski do pobrania pojawiły się nowe dokumenty rekrutacyjne do projektu! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach na początku 2012 roku przystąpiło do V edycji projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży". Celem naszego projektu jest zapewnienie naszym beneficjentom "nowego lepszego jutra". Pragniemy aby nasi uczestnicy uzyskali jak najwyższe umiejętności i kwalifikacje, które pomogą w kreowaniu własnej kariery zawodowej jak rów...

czytaj dalej

Podsumowanie projektu z roku 2011

Dodano: 22.11.2012 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w dniu 31.12.2011r. zakończy IV edycję projektu systemowego "Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży", który został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.Beneficjenci projektu systemowego realizowali: a) program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych: Osoby korzystały z rehabilitacji zdrowotnej podczas turnusu rehabilitacyjnego, na którym miały możliwość również udzi...

czytaj dalej

Nie bądź obojętny wobec przemocy! Dobro zależy od Ciebie

Dodano: 22.11.2012 r.

Przemoc to wykorzystywanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, emocjonalnej, społecznej, duchowej). Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy osoba słabsza (ofiara) poddana jest przez dłuższy czas negatywnym działaniom osoby lub grupy osób silniejszych (sprawcy przemocy). Przemoc w rodzinie może być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, bez żadnych wątpliwości należy ją zakwalifikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Rodziny, w któryc...

czytaj dalej