Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Projekt „Fabryka Młodego Pracownika”

Dodano: 19.10.2017 r.

Projekt „Fabryka Młodego Pracownika”

Stowarzyszenie Europartner AKIE ogłasza nabór osób w ramach projektu: „Fabryka Młodego Pracownika” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu i jednocześnie należą do jednej z grup:

  1. Młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu),
  2. Matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu),
  3. Absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków),
  4. Absolwenci specjalnych środków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków),
  5. Matki przebywające w domach samotnej matki,
  6. Osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Uczestnikom Projektu będzie zapewnione: zwrot kosztów dojazdu na kursy zawodowe oraz szkolenia, ubezpieczenie, stypendium szkoleniowe do 2.880 zł podczas uczestnictwa w kursach zawodowych, wynagrodzenie podczas stażu 1.600 zł/os. x 3m-ce, możliwość zatrudnienia po odbytym stażu.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły. Projekt realizowany jest na terenie całego województwa podlaskiego.

Osobą do kontaktu jest Anna Fiedorczuk, która odpowie na wszystkie pytania i udzieli wszystkich informacji, tel.: 85/7320 258; 570-994-070, e-mail: inkubator.doradztwo@gmail.com

Dokumenty można wysłać na e-mail lub dostarczyć osobiście do biura projektu: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej ul. Warszawska 44/1 III piętro, 15-077 Białystok