Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie

Poradnictwo Specjalistyczne 

W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Starostwo Powiatowe w Sejnach osoby dotkniete problemem przemocy w rodzinie mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego, prawnego, rodzinnego oraz pracy socjalnej. Poradnictwo udzielane jest w budynku Starostwa/PCPR przy ul. Piłsudskiego 34.
W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem lub pracownikiem socjalnym należy kontaktować się osobiście lub pod numerem telefonu: 875173415, e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacjimoże skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie. Zapisu na wizytę można dokonać osobiście lub pod numerem telefonu:  87 5173 906, 87 5173 910 e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl  lub zapisy na stronie: https://np.ms.gov.pl/


Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą również skorzystać z pomocy Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach oraz Kolnie (SOW). Ośrodki świadczą pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz zapewniają całodobowe schronienie dla rodzin będących ofiarami przemocy. Maksymalny czas pobytu w ośrodku wynosi 3 miesiące (w indywidualnych przypadkach możliwe jest wydłużenie pobytu). Osoba ubiegająca się o przyjęcie do SOW musi zgłosić się do PCPR w Sejnach celem uzupełnienia dokumentacji. Po wcześniejszym uzgodnieniu PCPR może zapewnić transport do w/w Ośrodków. 


Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 
 
 
Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom przemocy domowej w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację, a także redukcję zachowań agresywnych u uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.
 
Zajęcia korekcyjno – edukacyjne prowadzone są w siedzibie PCPR przy ul. Piłsudskiego 34, spotkania odbywają się średnio raz w tygodniu w godzinach popołudniowych bądź podczas weekendów w zależności od możliwości uczestników. Program zakłada 38 godzin zajęć (2 godzinne spotkanie indywidualne i 36 godzin zajęć grupowych). Zajęcia są realizowane po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników. Osoby zainteresowane mogą wziąć również udział w zajęciach realizowanych w innych powiatach. Więcej informacji dotyczących udziału w programie można uzyskać w siedzibie PCPR lub pod nr. tel. 875173415, e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl.

Jednostki pomocy społecznej realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Powiecie Sejneńskim

 

NAZWA INSTYTUCJI

ZAKRES POMOCY

ADRES

TELEFON

E-MAIL

DOSTEPNOŚĆ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, pomoc społeczna,

zajęcia korekcyjno- edukacyjne

ul. Piłsudskiego 34,

16-500 Sejny

87  5173 415

biuro@pcpr.sejny.pl

mieszkańcy powiatu

pn. – pt.

godz. 7.30 -15.30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

w Gibach

pomoc społeczna,  świadczenia, poradnictwo

Giby 74A,

16-506 Giby

87 5165 735

gops@giby.pl

mieszkańcy gminy

pn. – pt.

godz. 7.00 -15.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

w Krasnopolu

pomoc społeczna,  świadczenia, poradnictwo

ul. Wojska Polskiego 22,

16-503 Krasnopol

87 5655 816

gopskras@op.pl

 

mieszkańcy gminy

pn. – pt.

godz.  7.15-15.15,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

w Puńsku

pomoc społeczna,  świadczenia, poradnictwo

ul. Mickiewicza 23

16-515 Puńsk

87 5161 409

swiadczenia@gops-punsk.pl

 

mieszkańcy gminy

pn. – pt.

godz. 7.30-15.30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

w Sejnach

pomoc społeczna,  świadczenia, poradnictwo

ul. Jerzego Grodzińskiego 1,

16-500 Sejny

87 5173 775

gops-sejny@wp.pl

mieszkańcy gminy

pn. – pt.

7.00 – 15.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach

pomoc społeczna,  świadczenia, poradnictwo

ul. Wileńska 10

16-500 Sejny

87 5162 113

mops@um.sejny.pl

mieszkańcy gminy

pn. – pt.

godz. 7.00 -15.00