Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Przetargi

Informacja o udzieleniu zamówienia na warsztat autoprezentacji.

Dodano: 14.01.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach przekazuje w załączeniu informację o udzieleniu zamówienia na zorganizowanie warsztatu autoprezentacji.

Pliki do pobrania:

1. Informacja-autoprezentacja

Zaproszenie do składania ofert na warsztat autoprezentacji

Dodano: 09.01.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zaprasza wszystkich potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie warsztatu autoprezentacji.

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie-autoprezentacja

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodano: 19.12.2014 r.

Informacja o udzielenie zmówienia na kurs języka niemieckiego i korepetycje z matematyki w Suwałkach.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_o_udzieleniu_zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodano: 18.12.2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o udzieleniu zamówienia na warsztat remontowo-budowlany.

Pliki do pobrania:

1. Informacja

Modyfikacja zaproszenia do składania ofert na kurs remontowo-budowlany

Dodano: 16.12.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Modyfikacja

Zaproszenie do składania ofert na warsztat remontowo-budowlany

Dodano: 15.12.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zaprasza do złożenia oferty na kurs remontowo-budowlany w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż".

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodano: 15.12.2014 r.

W załączeniu znajduje się informacja o udzieleniu zamówienia na korepetycje z matematyki i j. niemieckiego w mieście Sejny.

Pliki do pobrania:

1. Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodano: 15.12.2014 r.

W załączeniu znajduje się informacja o udzieleniu zamówienia na korepetycje z matematyki i j. niemieckiego w mieście Sejny.

Pliki do pobrania:

1. Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodano: 05.12.2014 r.

W pliku poniżej znajduje się informacja o udzieleniu zamówienia na korepetycji z chemii

Pliki do pobrania:

1. Informacja_o_udzieleniu_zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodano: 28.11.2014 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji, kursu językowego oraz objęcie wsparciem psychologicznym klienta pomocy społecznej.

Pliki do pobrania:

1. Informacja

Modyfikacja zaproszenia do składania ofert

Dodano: 06.11.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Modyfikacja

Zaproszenie do składania ofert

Dodano: 03.11.2014 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji, kursu językowego oraz objęcie wsparciem psychologicznym klienta pomocy społecznej tj. uczestników projektu systemowe „Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej” oraz ich otoczenia, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie

Informacja o wyniku postępowania na prowadzenie zajęć w ramach projektu STOP Schematom

Dodano: 01.10.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. wynik_postepowania

Wyjaśnienia dotyczące SIWS oraz modyfikacja SIWZ na prowadzenie zajęć w ramach projektu STOP Schematom

Dodano: 23.09.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Ogloszenie

2. Modyfikacja_SIWZ

3. Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcy

Przetarg na na prowadzenie zajęć i kursów w ramach projektu STOP Schematom

Dodano: 18.09.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. ogloszenie

2. SIWZ

Informacja o wyniku postępowania przetargowego

Dodano: 29.08.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Wynik_postepowania_przetargowego

Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji z matematyki i chemii oraz kursu „Obsługa kasy fiskalnej i fakturowanie z nauką podstaw obsługi komputera oraz mod. przedstawiciela handlowego”

Dodano: 18.08.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. SIWZ

2. Ogloszenie

Informacja o wyniku postępowania przetargowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy w ramach projektu "Nowe jutro - ..."

Dodano: 12.08.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_o_wyniku_postepowania

Informacja o wyniku postępowania na zorganizowanie warsztatów, korepetycji, terapii i innych działań w ramach projektu "Schematom STOP!..."

Dodano: 29.07.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Wynik_postepowania

Informacja o wyniku postępowania na zorganizowanie warsztatów, korepetycji, terapii i innych działań w ramach projektu "Schematom STOP!..."

Dodano: 29.07.2014 r.

Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy

Dodano: 23.07.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA

2. Ogloszenie

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

Dodano: 21.07.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_przetargowego

Informacja o wyniku postępowania przetargowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy oraz inych kursów zawodowych w ramach projektu "Nowe jutro - ..."

Dodano: 15.07.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_o_wyniku_postepowania

Ogłoszenie powiązane dotyczące przetargu w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż."

Dodano: 07.07.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Ogloszenie_powiazane

Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy oraz innych kursów zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu systemowego „Nowe jutro – ...."

Dodano: 01.07.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. SIWZ_Kursy

2. Ogloszenie o zamówieniu

Przetarg na zorganizowanie warsztatów, korepetycji, terapii i innych działań w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

Dodano: 01.07.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia

2. Ogloszenie_o_zamowieniu

Informacja o złożonych ofertach oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 03.06.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_o_wyborze_oferty

Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych w ramach projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej"

Dodano: 23.05.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA

2. Ogloszenie

Informacja o wyniku postępowania przetargowego projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

Dodano: 23.05.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_o_wyniku_postępowania_przetargowego_Schematom_STOP_1

2. Informacja_o_wyniku_postępowania_przetargowego_Schematom_STOP_2

Informnacja o wyniku postępowania przetargowego

Dodano: 22.05.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_o_wyniku_postepowania

Odpowiedź na zadane w toku postępowania pytanie

Dodano: 20.05.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w załączeniu przedstawia odpowiedź na zadane w toku postępowania pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych w ramach projektu systemowego "Nowe - jutro program integracji zawodowej i społecznej"

Pliki do pobrania:

1. OGLOSZENIE

Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych w ramach projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej"

Dodano: 14.05.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Ogloszenie

2. SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA

Wynik oraz informacje o unieważnieniu postępowania w części I i II przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych

Dodano: 14.05.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. WYNIK_ORAZ_INFORMACJA_O_UNIEWAZNIENIU_POSTEPOWANIA_W_CZESCI_I_i_II

Przetarg w ramach projektu sytemowego "Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej"

Dodano: 06.05.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zaprasza serdecznie do zapoznania się ze szczegółami przetargu w ramach projektu systemowego "Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej"

Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_Nowe_Jutro

2. Ogloszenie_o_zamowieniu_Nowe_Jutro

Przetarg w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne dzialania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy"

Dodano: 06.05.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zaprasza serdecznie do zapoznania się ze szczegółami przetargu w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy".

Pliki do pobrania:

1. ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia

2. Ogloszenie_o_zamowieniu

3. Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia

Informacja o wyborze oferty na utworzenie Moblinej Grupy Interdyscyplinarnej

Dodano: 14.02.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_o_wyborze_oferty_MGI

Przetarg na utworzenie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w ramach projektu "Schamatom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

Dodano: 07.02.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia

2. Ogloszenie_o_zamowieniu

3. Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia