Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Założenia projektu

Projekt systemowy "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach od stycznia 2014 roku rozpoczęło kolejną edycję projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej".

W bieżącym roku grupę docelową stanowią osoby:

a) osoby z orzeczeną niepełnosprawnością, co najmniej 20% wszystkich uczestników projektu;
b) osoby młode w wieku 15-30 lat;
c) inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zarejestrowane lub nie zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wsparciem łącznie zostaną objęte 72 osoby z terenu powiatu sejneńskiego. 

Uczestnicy projektu realizowac będą następujące formy aktywnej integracji:
1. aktywizacja zawodowa - poradnictwo zawodowe, warsztaty i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;
2. aktywizacja edukacyjna - kursy nadające lub podnoszące kwalifikacje zawodowe, m.in. kurs prawa jazdy kat. B, C, D, kurs " Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli wyposażonych w te urządzenia", kurs "Obsługa kasy fiskalnej i fakturowanie z nauką podstawy obsługi komputera oraz modułem przedstawiciela handlowego" i korpetecyje.
3. aktywizacja zdrowotna - turnus rehabilitacyjny dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością;
4. aktywizacja społeczna - wsparcie psychologiczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztaty nt. równości szans kobiet i mężczyzn.

W VII edycji projektu w ramach działań środowiskowych można korzystac z porad specjalistów, którzy są dostępni podczas dyżurów, tj. psychologa, radcy prawnego, pedagoga, pracownika socjalnego. W celu podejmowania inicjatywny na rzecz popularyzacji  prawidłowych metod wychowawczych oraz wzmacniania więzi rodzinnych zorganizowane będą "Warsztaty edukacyjne dla rodzin". Odbędzie się również wyjazd integracyjny dla uczestników projektu w formie wycieczki jednodniowej do Parku Linowego "Twierdza Jacwingów" w Udziejku.