Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Grupa docelowa

W roku 2015 grupę docelową projektu stanowią osoby:
  • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • osoby młode w wieku 15-30 lat,
  • inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.