Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zapytania archiwalne

Sejny, dnia 20.08.2013r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczace organizacji jednodniowego wyjazdu integracyjnego w formie jednodniowej wycieczki nie wpłyneła żadna oferta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sejny dnia 13.08.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach realizacji projektu systemowego „Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej” poszukuje wykonawcy do zorganizowania usługi polegającej na: zorganizowaniu wyjazdu integracyjnego w formie wycieczki jednodniowej.

1.       Dane szczegółowe:

1)       uczestnikami wyjazdu będą osoby biorące udział w projekcie systemowym „Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej" w większości w wieku 16-30lat.

2)       liczba osób: 45 uczestników oraz 2 opiekunów z PCPR. Liczba osób może się zmienić. Będzie nie mniejsza niż 35 osób.

3)       na organizacje wyjazdu posiadamy środki w wysokości : 5.850,00 zł w przeliczaniu 130,00 zł na jednego uczestnika. W przypadku gdy pojedzie mniejszą liczba osób, to ogólna kwota zostanie pomniejszona o wartość jednostkową, tj. jeżeli pojedzie 38 uczestników, to wartość usługi zostanie wyliczona w następujący sposób: 38 osób x 130,00 zł=  4.940,00 zł. Opiekunowie powinni mieć zapewniony pobyt bezpłatnie.

4)       termin realizacji usługi:  29.08.2013r.,

5)       program wycieczki powinien być dostosowany do potrzeb osób młodych,

6)      program powinien ujmować m.in. zwiedzanie miejscowości/ miejsca atrakcyjnego turystycznie np. Bohoniki (Meczet i Mizar), Supraśl (muzeum Ikon), Kruszyniany (Meczet), muzea itp.

7)       odległość nie dalej niż 200 km od miasta Sejny, wyłącznie na terenie Polski,

8)       organizator powinien w programie wycieczki uwzględnić przeprowadzenie zajęć integrujących grupę,

9)       organizator powinien zapewni dojazd, bilety wstępu oraz obiad (składający się z dnia mięsnego z surówką i ziemniakami/ kaszą, kompotu i deseru),

10)   kryterium wyboru oferty będzie atrakcyjność programu (miejsce zwiedzania, zajęcia integracyjne, posiłek),

2.  Oferty należy składać bezpośrednio lub przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, w terminie do 19.08.2012 r. do godz. 13:30. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego w formie wycieczki jednodniowej w ramach projektu systemowego „Nowe Jutro – program integracji zawodowej i społecznej”.

4. Oferta powinna zawierać:

1) program wycieczki z zajęciami integracyjnymi oraz określenie miejsca i składu posiłku,

2) potwierdzenie nie przekroczenia kosztu wycieczki w przeliczeniu na jedną osobę 130,00 zł.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie możliwość negocjacji, w przypadku gdy cena zawarta w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie projektu na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu: Lidia Niewiadomska 87 517 34 15