Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Założenia projektu 2010

Projekt systemowy "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach od stycznia bieżącego roku kontynuuje realizację projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży". Podejmując decyzję o rozpoczęciu tegorocznego projektu wzięliśmy pod uwagę duże zainteresowanie lokalnej młodzieży w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Beneficjanci biorący udział w poprzednich latach, którzy z sukcesem zakończyli podjęte kursy, potwierdzili sens podjętego trudu w realizację projektu.

W ubiegłam roku naszymi beneficjantami była młodzież w wieku od 15 do 25 lat, która dzieliła się na trzy grupy:

  • opuszczająca rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  • przebywająca w rodzinach zastępczych, potrzebująca wsparcia z pomocy społecznej,
  • przebywająca w rodzinach naturalnych, potrzebująca wsparcia z pomocy społecznej.

W tegorocznej edycji projektu systemowego postanowiliśmy rozszerzyć grupę beneficjentów o osoby:

  • niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, które chcą podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy,
  • po odbytej karze pozbawienia wolności,
  • uzależnione, po przebytej terapii odwykowej.

Łącznie w tym roku obejmiemy wsparciem 90 osób.


Beneficjenci projektu będą mogły skorzystać z trzech z czterech form aktywnej integracji:

1. zawodowej - doradcy zawodowi przeprowadzą warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące m.in. tematykę rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy warsztatów będą też mogli skorzystać z zajęć indywidualnych.

2. edukacyjnej - w ramach tego instrumentu beneficjentom zostaną zorganizowane kursy: prawa jazdy kat. "B", "C", i "C+E", kurs: języka angielskiego dla młodzieży, "Profesjonalnego sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych", "Profesjonalna kosmetyczka", "Tworzenie portali biznesowych", "Księgowość komputerowa", "Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej" oraz szkolenie dla osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników pojazdów samochodowych.

3. zdrowotnej - zostaną sfinansowane badania profilaktyczne i specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia oraz turnus rehabilitacyjny osobom niepełnosprawnych. Osoby uzależnione miały możliwość udziału w Programie Rozwoju Osobistego - zajęć o charakterze terapeutyczno - rozwojowym.

4. społecznej - zostaną zorganizowane zajęcia grupowe oraz indywidualne z psychologiem, które będą obejmowały poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego.


Przewidujemy, co najmniej dwa spotkania integracyjne uczestników projektu.

W ramach działań środowiskowych została zorganizowana wycieczka jednodniowa do Wilna i Trok.

Mamy nadzieję, że kolejna edycja wpłynie pozytywnie na życie uczestników. Zostaną zmotywowani do działania, uzyskają wiarę, że to jak będą żyć zależy tylko od ich własnej pracy i przekonania, iż wszystko można osiągnąć.