Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Grupa docelowa 2012

W roku 2012 grupę docelową projektu stanowią osoby:
- niepełnosprawne,
- zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym:
  • młodzież, która opuściła rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne, młodzież w wieku 15-25 lat pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem (w tym rodzin naturalnych i zastępczych);
  • matki samotnie wychowujące dzieci;
  • osoby zarejestrowane lub nie zarejetrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.