Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Powiat Sejneński, w imieniu którego działa PCPR w Sejnach w dniu 11 lipca 2008r. zawarło umowę ramową z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizacje projektów systemowych w latach 2007- 2013. Projekty systemowe są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”: „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywnoś

Dodano: 20.11.2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”: „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Rekrutacja prowadzona jest do 31.05.2018 z możliwością przedłużenia do 31.08.2018 roku.

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Gotowi na zmiany!” realizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku.

Dodano: 30.10.2017 r.

Projekt „Gotowi na zmiany!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Wnioskodawcą jest Powiat Suwalski z siedzibą w Suwałkach. Realizatorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku. Okres realizacji wsparcia: 01 października 2017 roku – 31 września 2019 roku.

czytaj dalej

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla rodzin zastępczych.

Dodano: 25.10.2017 r.

Przypominamy, iż osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, a także dzieci umieszczone pod ich opieką mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego. Porady odbywają się w siedzibie PCPR w godzinach popołudniowych. W celu skorzystania z porad prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania.

czytaj dalej

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018

Dodano: 25.10.2017 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018.

czytaj dalej

Nowa druk legitymacji osób niepełnosprawnych

Dodano: 24.10.2017 r.

Od 1 sierpnia br. legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach. To nie jedyna zmiana. Z dniem 1 września weszły w życie przepisy zmieniające wygląd wzoru legitymacji. Wydane wcześniej legitymacje zachowają jednak ważność i nie będzie potrzeby ich wymiany.

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności