Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Powiat Sejneński, w imieniu którego działa PCPR w Sejnach w dniu 11 lipca 2008r. zawarło umowę ramową z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizacje projektów systemowych w latach 2007- 2013. Projekty systemowe są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Program „Dobry Start” dla rodzin zastępczych.

Dodano: 21.06.2018 r.

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł przysługuje również rodzinom zastępczym- raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach serdecznie zaprasza rodziny zastępcze do udziału w II Podlaskim Pikniku Zawodowym w ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Dodano: 25.05.2018 r.

Piknik odbędzie się d dniu 10 czerwca b.r. (niedziela) w godzinach 12:00 – 16:00 w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Organizatorem Pikniku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z Fundacją „Program Pierwsza Praca” z Warszawy, Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.

czytaj dalej

Warsztaty dla wychowanków pieczy zastępczej oraz pochodzących z małych miejscowości lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej.

Dodano: 06.04.2018 r.

CEMS Chance to 4-dniowy cykl warsztatów, skierowany do uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej z całej Polski, którzy pochodzą z małych miejscowości lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej. Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie młodzież z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Podczas pobytu w Warszawie uczestnicy biorą udział w licznych szkoleniach, warsztatach i panelach motywacyjnych, które mają na celu pomóc im m.in. w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej oraz zachęcić do samorozwoju. Najbliższa, jedenasta już edycja projektu, odbędzie się w dniach terminie 15-18 maja 2018 r. r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

czytaj dalej

Grupa wsparcia dla osób w kryzysie.

Dodano: 06.04.2018 r.

Informujemy, że Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo- Społeczne, prowadzi nabór osób chętnych do udziału w grupie wsparcia dla osób w kryzysie. Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, w Sali Teatralnej ZSO w Sejnach. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej ilości osób chętnych.

czytaj dalej

Kolonie dla dzieci w wieku od 11 do 16 lat pochodzących z rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Dodano: 23.03.2018 r.

Caritas Diecezji Ełckiej przyjmuje zgłoszenia na wypoczynek letni dla dzieci zamieszkujących na terenie diecezji ełckiej. uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 11 do 16 lat, które pochodzą z rodzin korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej oraz Centrów Pomocy Rodzinie.

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności