Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Powiat Sejneński, w imieniu którego działa PCPR w Sejnach w dniu 11 lipca 2008r. zawarło umowę ramową z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizacje projektów systemowych w latach 2007- 2013. Projekty systemowe są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt pn. „CEMS Chance” dla wychowanków pieczy zastepczej.

Dodano: 07.11.2018 r.

CEMS Chance to 4-dniowy cykl warsztatów, skierowany do uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej z całej Polski, którzy pochodzą z małych miejscowości lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej. Projekt jest kierowany w szczególności do młodzieży z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

czytaj dalej

PROGRAM DLA MŁODZIEŻY Z PIECZY ZASTEPCZEJ.

Dodano: 17.10.2018 r.

Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z DPD Polska Sp. z o.o .ogłasza trzecią edycję programu Kierunek Samodzielność. W ramach projektu zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

czytaj dalej

Zajęcia korekcyjno- edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodano: 13.09.2018 r.

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia rozpoczną się w okresie wrzesień/październik br. po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do PCPR w Sejnach w godzinach 7:30- 15:30 (do Pani Jolanty Marcinkiewicz, pok. nr 2).

czytaj dalej

Wykaz instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Dodano: 13.07.2018 r.

Wykaz instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie- zaktualizowany w 2018 r.

czytaj dalej

Zaproszenie na szkolenie „ABC Ekonomii Społecznej” Sejny, 9 lipca 2018 r.

Dodano: 26.06.2018 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza wszystkie zainteresowane osoby z terenu Powiatu Sejneńskiego do udziału w szkoleniu pn. „ABC ekonomii społecznej„ organizowanym w ramach projektu „Podlaskie Centrum Ekonomii Społecznej”, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r. w Karczmie Litewskiej w Sejnach od godz. 9.00.

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności