Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Powiat Sejneński, w imieniu którego działa PCPR w Sejnach w dniu 11 lipca 2008r. zawarło umowę ramową z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizacje projektów systemowych w latach 2007- 2013. Projekty systemowe są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Program „DOBRY START” dla dzieci i osób objętych pieczą zastępczą w 2019 r.

Dodano: 13.08.2019 r.

Dzieci, osoby o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczone w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce piekuńczo -terapeutycznej) oraz osoby usamodzielniane o których mowa w ww ustawie, otrzymają dodatkowe jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie „dobry start” przysługuje wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny bez względu na dochód rodziny.

czytaj dalej

Możliwość dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Dodano: 23.07.2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r. zmodyfikowane zostały Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r., które dodały możliwość dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.

czytaj dalej

Rejestr placówek udzielających pomocy i wsparcia w formie poradnictwa oraz zapewnienia schronienia na terenie województwa podlaskiego.

Dodano: 12.07.2019 r.

W załączeniu zamieszczamy rejestry placówek udzielających pomocy i wsparcia w formie poradnictwa oraz zapewnienia schronienia na terenie województwa podlaskiego.

czytaj dalej

Druga tura naboru wniosków na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Dodano: 27.05.2019 r.

Informujemy, iż w terminie od 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił drugą turę naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w projekcie Fundacji Vis Maior „Kurs na samodzielność 2019”

Dodano: 15.05.2019 r.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie Fundacji Vis Maior pn. „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON. Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej ( „szkoła jesienna”) w terminie 9.09.2019. - 4.10.2019 w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje maksymalnie 250 złotych.

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności