Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl
 

Komunikat w sprawie reorganizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Dodano: 13.10.2020 r.

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z pogłębiającą się epidemią koronawirusa –nastąpiła reorganizacja pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. Od dnia 14 października 2020 r. (środa) Urząd będzie nieczynny dla interesantów do odwołania. Natomiast nie ma przerwy w pracy. Kontakt z pracownikami jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej , telefonicznej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w projekcie Stowarzyszenia „NASZA SUWALSZCZYZNA”

Dodano: 07.10.2020 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie Stowarzyszenia „NASZA SUWALSZCZYZNA” pt. „POZYTYWNIE ku lepszej przyszłości”.

czytaj dalej

Wydłużony nabór w ramach programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Dodano: 23.09.2020 r.

Przypominamy o wydłużeniu naboru w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” do dnia 15 października 2020 r.

czytaj dalej

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Dodano: 09.09.2020 r.

Powiat Sejneński przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej

Projekt realizowany przez Bank Żywności pn. „FOLM – Z natury do rynku pracy”

Dodano: 03.09.2020 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Bank Żywności pn. „FOLM – Z natury do rynku pracy”. Projekt adresowany jest do ludzi młodych w wieku 18-29 lat, niepracujących na umowę o pracę i nieuczących się dziennie. Młode osoby powinny mieszkać na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności