Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Powiat Sejneński, w imieniu którego działa PCPR w Sejnach w dniu 11 lipca 2008r. zawarło umowę ramową z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizacje projektów systemowych w latach 2007- 2013. Projekty systemowe są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Warsztaty dla wychowanków pieczy zastępczej oraz pochodzących z małych miejscowości lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej.

Dodano: 06.04.2018 r.

CEMS Chance to 4-dniowy cykl warsztatów, skierowany do uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej z całej Polski, którzy pochodzą z małych miejscowości lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej. Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie młodzież z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Podczas pobytu w Warszawie uczestnicy biorą udział w licznych szkoleniach, warsztatach i panelach motywacyjnych, które mają na celu pomóc im m.in. w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej oraz zachęcić do samorozwoju. Najbliższa, jedenasta już edycja projektu, odbędzie się w dniach terminie 15-18 maja 2018 r. r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

czytaj dalej

Grupa wsparcia dla osób w kryzysie.

Dodano: 06.04.2018 r.

Informujemy, że Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo- Społeczne, prowadzi nabór osób chętnych do udziału w grupie wsparcia dla osób w kryzysie. Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, w Sali Teatralnej ZSO w Sejnach. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej ilości osób chętnych.

czytaj dalej

Kolonie dla dzieci w wieku od 11 do 16 lat pochodzących z rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Dodano: 23.03.2018 r.

Caritas Diecezji Ełckiej przyjmuje zgłoszenia na wypoczynek letni dla dzieci zamieszkujących na terenie diecezji ełckiej. uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 11 do 16 lat, które pochodzą z rodzin korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej oraz Centrów Pomocy Rodzinie.

czytaj dalej

Konkurs literacki skierowany m. in. do dziewcząt z rodzin zastępczych.

Dodano: 23.03.2018 r.

Fundacja po DRUGIE wraz z partnerami – firmą kosmetyczną BANDI oraz Stowarzyszeniem Ladies First ogłosiła konkurs literacki skierowany przede wszystkim do dziewcząt przebywających w placówkach – domach dziecka, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz dla dziewcząt z rodzin zastępczych. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia 2018 r.

czytaj dalej

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018.

Dodano: 07.03.2018 r.

Uchwałą Nr XLI/218/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018.

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności