Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Powiat Sejneński, w imieniu którego działa PCPR w Sejnach w dniu 11 lipca 2008r. zawarło umowę ramową z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizacje projektów systemowych w latach 2007- 2013. Projekty systemowe są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodano: 05.02.2018 r.

Zajęcia rozpoczną się w okresie luty/marzec br. po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do PCPR w Sejnach w godzinach 7:30- 15:30 (do Pani Jolanty Marcinkiewicz, pok. nr 2).

czytaj dalej

Nieodpłatna pomoc prawna.

Dodano: 12.01.2018 r.

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. W Powiecie Sejneńskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej położone: w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1. w Puńsku w budynku internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 Marca z Litewskim Językiem Nauczania, parter, pokój nr 21 (wejście od ulicy 11 Marca)

czytaj dalej

Dzień 02 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy.

Dodano: 28.12.2017 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach z dnia 15 grudnia 2017 r. dzień 02 stycznia 2018 r. (wtorek) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników PCPR w Sejnach za święto przypadające w dniu wolnym od pracy – sobota (06 styczeń 2018 r.)

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”: „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywnoś

Dodano: 20.11.2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”: „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Rekrutacja prowadzona jest do 31.05.2018 z możliwością przedłużenia do 31.08.2018 roku.

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Gotowi na zmiany!” realizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku.

Dodano: 30.10.2017 r.

Projekt „Gotowi na zmiany!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Wnioskodawcą jest Powiat Suwalski z siedzibą w Suwałkach. Realizatorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku. Okres realizacji wsparcia: 01 października 2017 roku – 31 września 2019 roku.

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności