Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Powiat Sejneński, w imieniu którego działa PCPR w Sejnach w dniu 11 lipca 2008r. zawarło umowę ramową z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizacje projektów systemowych w latach 2007- 2013. Projekty systemowe są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, finansowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym. przestępstwem.

Dodano: 27.02.2017 r.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” w Suwałkach, mieszkańcy Powiatu Sejneńskiego pokrzywdzeni przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, finansowej i wolontarystycznej.

czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach serdecznie zaprasza rodziny zastępcze do uczestnictwa w grupie wsparcia.

Dodano: 27.02.2017 r.

Pierwsze spotkanie w roku bieżącym odbędzie się w dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej przy PCPR.

czytaj dalej

Kampania informacyjna "Bezpieczny i Aktywny Senior"

Dodano: 21.02.2017 r.

W dniu 15 grudnia 2016 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych.

czytaj dalej

Wolne miejsca w Dom Pomocy Społecznej w Sejnach

Dodano: 08.02.2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, iż Dom Pomocy Społecznej w Sejnach dysponuje 4 wolnymi miejscami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi obecnie 2.950 zł.

czytaj dalej

INFOLINIA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

Dodano: 04.01.2017 r.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez: - Infolinię: – 800 – 120 – 002

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności