Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Powiat Sejneński, w imieniu którego działa PCPR w Sejnach w dniu 11 lipca 2008r. zawarło umowę ramową z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizacje projektów systemowych w latach 2007- 2013. Projekty systemowe są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach

Dodano: 28.11.2019 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach.

czytaj dalej

„Zajęcia klubowe w WTZ” na rok 2020-2021

Dodano: 23.10.2019 r.

Informujemy, iż w terminie od 1 listopada do 30 listopada 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił I turę naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) tzn. od 01 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

czytaj dalej

Projekt- aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabo widzących.

Dodano: 15.10.2019 r.

Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabo widzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

czytaj dalej

Dofinansowanie do inwestycji zapewniających dostępność do wielorodzinnych lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Dodano: 11.10.2019 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił „Program wyrównywania różnic między regionami III” w ramach którego uruchomiony został obszar A- zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w których zamieszkują osoby niepełnosprawne.

czytaj dalej

Program „Wiem, że warto się uczyć” dla wychowanków pieczy zastępczej.

Dodano: 23.08.2019 r.

Fundacja Polki Mogą Wszystko (do niedawna Fundacja Przyjaciółka) oraz firma Henkel Polska inicjują już 12-stą edycję programu „Wiem, że warto się uczyć”, w ramach którego przyznawane są stypendia finansowe wychowankom przebywających we wszystkich formach pieczy zastępczej. Łącznie, we wszystkich dotychczasowych edycjach, wsparcie finansowe otrzymało 325 uczniów. W tegorocznej edycji zostanie przyznanych 27 stypendiów.

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności