Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl
KOMUNIKAT
z dnia 01 czerwca 2020 r. 
 
            Z uwagi na częściowe zniesienie ograniczeń związanych z obowiązywaniem na terenie kraju stanu epidemii wynikającego z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego zachorowania na COVID-19, z dniem 01 czerwca 2020 r. (poniedziałek) wprowadza się do odwołania nowe zasady obsługi petentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach z jednoczesnym zachowaniem niżej wskazanych zasad obsługi i zachowania rygorów sanitarnych:

  • osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa (maseczką, apaszką, szalikiem itp.), dezynfekcji rąk środkiem odkażającym,
  • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączenim osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,
  • pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są do noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej, częstej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, 
  • należy zachować dystans pomiędzy pracownikeim urzędu a petentem na min. 1.5 m.
  • celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie- telefoniczne lub mailowe- terminu wizyty w Urzędzie.

Zalecenia dla instytucji pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych związane z epidemią choroby COVID-19

Dodano: 01.06.2020 r.

W związku z etapowym łagodzeniem ograniczeń związanych z epidemią choroby COVID-19 i potrzebą stosownego do sytuacji epidemiologicznej zabezpieczenia dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki/ośrodki pieczy instytucjonalnej), Państwowa Inspekcja Sanitarna, w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Rzecznikiem Praw Dziecka opracowała Zalecenia dla instytucji szeroko rozumianej pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych dotyczące możliwości zapobiegania szerzeniu się koronawirusa z dnia 24 maja br (zalecenia w załączeniu).

czytaj dalej

Kolejny nabór do programu PFRON pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Dodano: 27.05.2020 r.

Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.), oraz zajęć klubowych w tych WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

czytaj dalej

Baza teleadresowa podmiotów udzielających wsparcia i pomocy w sytuacji kryzysowej.

Dodano: 26.05.2020 r.

W załączeniu zamieszczamy bazę teleadresową podmiotów i organizacji udzielających wsparcia i pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

czytaj dalej

Poradnik "OSOBISTY PLAN AWARYJNY"dla osób doświadczających przemocy domowej.

Dodano: 05.05.2020 r.

Informujemy, iż Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracowało nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny” – poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe oraz informacje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

czytaj dalej

Program Stypendiów Pomostowych dla wychowanków rodzin zastępczych.

Dodano: 30.04.2020 r.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w programie pn. „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Program adresowany jest zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Wysokość stypendium w roku akademickim 2020/2021 wynosi 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności