Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Powiat Sejneński, w imieniu którego działa PCPR w Sejnach w dniu 11 lipca 2008r. zawarło umowę ramową z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizacje projektów systemowych w latach 2007- 2013. Projekty systemowe są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób niepełnosprawnych- szczegóły w załączonym plakacie.

Dodano: 16.10.2017 r.

Projekt dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób niepełnosprawnych- szczegóły w załączonym plakacie.

czytaj dalej

Towarzystwo Nasz Dom oraz DPD Polska ogłaszają drugą edycję programu „Kierunek Samodzielność” dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dodano: 25.09.2017 r.

Towarzystwo Nasz Dom oraz DPD Polska ogłaszają drugą edycję programu „Kierunek Samodzielność”, w ramach którego zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodano: 08.09.2017 r.

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia rozpoczną się w miesiącu wrześniu br. po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do PCPR w Sejnach w godzinach pracy tj. 7:30- 15:30 (do Pani Jolanty Marcinkiewicz, pok. nr 2).

czytaj dalej

Awaria lini telefonicznej.

Dodano: 27.06.2017 r.

Informujemy, iż mamy chwilową awarię linii telefonicznej (87 5173415). Prosimy o kontakt pod nr: 87 5173 902 87 5173 903 87 5173 904

czytaj dalej

Podlaski Piknik Zawodowy skierowany do wychowanków pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego.

Dodano: 11.05.2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją „Program Pierwsza Praca” z Warszawy, organizuje Podlaski Piknik Zawodowy skierowany do wychowanków pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego.

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności