Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Powiat Sejneński, w imieniu którego działa PCPR w Sejnach w dniu 11 lipca 2008r. zawarło umowę ramową z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizacje projektów systemowych w latach 2007- 2013. Projekty systemowe są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Dodano: 19.03.2019 r.

Zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r. poz. 2030 z póz.zm.), w załączeniu zamieszczamy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

czytaj dalej

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.

Dodano: 04.03.2019 r.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

czytaj dalej

Nabór do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sejneńskim.

Dodano: 01.03.2019 r.

W celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sejneńskim ze względu na rezygnację jednej osoby, organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin), działające na terenie Powiatu Sejneńskiego, mogą zgłaszać po jednym przedstawicielu na członka Rady.

czytaj dalej

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2019

Dodano: 01.03.2019 r.

Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokonano podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok bieżący.

czytaj dalej

Informator dotyczący podmiotów realizujących oddziaływania korekcyjno edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodano: 25.02.2019 r.

Informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Sejneńskiego, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności