Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Wnioski do pobrania


Aktywny Samorząd

Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Wniosek osoba pelnoletnia
Wniosek dziecko do 16 r.
Specyfikacja obszar A zad. 1
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Klauzula o ochronie danych osobowych
Zaswiadczenie lekarskie A1

Moduł I, Obszar A, Zadanie 2

Wniosek osoba pelnoletnia
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Klauzula o ochronie danych osobowych
Specyfikacja Modul I, Obszar A2
Zaswiadczenie lekarskie

Moduł I, Obszar A, Zadanie 3

Specyfikacja Modul I, Obszar A3
Oświadczenie o dochodach
Klauzula o ochronie danych osobowych
Wniosek osoba pełnoletnia
Zaswiadczenie lekarskie A3

Moduł I, Obszar A, Zadanie 4

Klauzula o ochronie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach
Specyfikacja Modul I, Obszar A4
Wniosek osoba pełnoletnia
Zaswiadczenie lekarskie A4

Moduł I, Obszar B, Zadanie 1

Wniosek osoba pelnoletnia
Wniosek dziecko
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Klauzula o ochronie danych osobowych
Specyfikacja Modul I, Obszar B1,2,3,4
Zaswiadczenie lekarskie- narząd wzroku
Zaswiadczenie lekarskie- kończyny górne

Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

Wniosek osoba pelnoletnia
Specyfikacja Modul I, Obszar B, Zadanie 2
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Klauzula o ochronie danych osobowych

Moduł I, Obszar B, Zadanie 3

Klauzula o ochronie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach
Specyfikacja Modul I, Obszar B, Zadanie 3
Wniosek osoba pełnoletnia
Zaswiadczenie lekarskie B3

Moduł I, Obszar B, Zadanie 4

Klauzula o ochronie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach
Specyfikacja Modul I, Obszar B1,2,3,4
Wniosek osoba pełnoletnia B4
Wniosek dziecko
Zaswiadczenie lekarskie B4

Moduł I, Obszar B, Zadanie 5

Klauzula o ochronie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach
Specyfikacja Modul I, Obszar B, Zadanie 5
Wniosek osoba pełnoletnia
Wniosek dziecko

Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

Wniosek dziecko
Wniosek osoba pełnoletnia
Specyfikacja Modul I, Obszar C, Zadanie 2
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Klauzula o ochronie danych osobowych

Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

Wniosek osoba pelnoletnia
Secyfikacja Modul I, Obszar C, Zadanie 3
Zaswiadczenie lekarskie C3,C4
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Klauzula o ochronie danych osobowych

Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

Wniosek osoba pelnoletnia
Specyfikacja Modul I, Obszar C, Zadanie 4
Zaswiadczenie lekarskie C3,C4
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Klauzula o ochronie danych osobowych

Moduł I, Obszar C, Zadanie 5

Klauzula o ochronie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach
Specyfikacja Modul I, Obszar C, Zadanie 5
Wniosek osoba pełnoletnia
Zaswiadczenie lekarskie C5

Moduł I, Obszar D

Wniosek osoba pelnoletnia
Specyfikacja Modul I, Obszar D
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Klauzula o ochronie danych osobowych

Moduł II

Wniosek osoba pelnoletnia
Załącznik Moduł II
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Klauzula o ochronie danych osobowych

Formularze wniosków

Likwidacja barier architeknicznich

Wniosek - likwidacja barier architektonicznych
Zaświadczenie lekarskie do wnioski na likwidacje barier architektonicznych

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

Wniosek - likwidacja barier w komunikowaniu sie i technicznych
Zaswiadczenie lekarskie - likwidacja barier w komunikowaniu sie i technicznych

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Wniosek - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
Wniosek lekarski - turnus rehabilitacyjny
Zaswiadczenie lekarskie - turnus rehabilitacyjny
Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Wniosek - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek - dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
Zaswiadczenie lekarskie - sprzet rehabilitacyjny

Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki os. niepelnosprawnych

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika
Zaświadczenie do wniosku.

Wnioski do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Suwałkach

Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby powyżej 16 lat
Zaświadczenie lekarskie do wniosku dla osoby powyżej 16 lat
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16 lat
Zaświadczenie lekarskie do wniosku dla dziecka do 16 lat
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16 lat
Wniosek o wydanie legitymacji dziecka do 16 lat
Wniosek o wydanie karty parkingowej