Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Wnioski do pobrania


Aktywny Samorząd

Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Wniosek osoba pelnoletnia
Wniosek dziecko
Modul I, Obszar A, Zadanie 1
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Oswiadczenie o przetwarzaniu danych
Zaswiadczenie lekarskie

Moduł I, Obszar A, Zadanie 2

Wniosek osoba pelnoletnia
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Oswiadczenie o przetwarzaniu danych
Modul I, Obszar A, Zadanie 2
Zaswiadczenie lekarskie

Moduł I, Obszar B, Zadanie 1

Wniosek osoba pelnoletnia
Wniosek dziecko
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Oswiadczenie o przetwarzaniu danych
Modul I, Obszar B, Zadanie 1 i 2
Zaswiadczenie lekarskie
Zaswiadczenie lekarskie

Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

Wniosek osoba pelnoletnia
Wniosek dziecko
Modul I, Obszar B, Zadanie 1 i 2
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Oswiadczenie o przetwarzaniu danych

Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

Wniosek osoba pelnoletnia
Wniosek dziecko
Modul I, Obszar C, Zadanie 2
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Oswiadczenie o przetwarzaniu danych

Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

Wniosek osoba pelnoletnia
Modul I, Obszar C, Zadanie 3
Zaswiadczenie lekarskie
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Oswiadczenie o przetwarzaniu danych

Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

Wniosek osoba pelnoletnia
Modul I, Obszar C, Zadanie 4
Zaswiadczenie lekarskie
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Oswiadczenie o przetwarzaniu danych

Moduł I, Obszar D

Wniosek osoba pelnoletnia
Modul I, Obszar D
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Oswiadczenie o przetwarzaniu danych

Moduł II

Wniosek osoba pelnoletnia
Zaswiadczenie lekarskie
Modul II
Oswiadczenie o wysokosci dochodow
Oswiadczenie o przetwarzaniu danych

Formularze wniosków

Likwidacja barier architeknicznich

Wniosek - likwidacja barier architektonicznych
Zaświadczenie lekarskie do wnioski na likwidacje barier architektonicznych

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

Wniosek - likwidacja barier w komunikowaniu sie i technicznych
Zaswiadczenie lekarskie - likwidacja barier w komunikowaniu sie i technicznych

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Wniosek - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
Wniosek lekarski - turnus rehabilitacyjny
Zaswiadczenie lekarskie - turnus rehabilitacyjny
Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Wniosek - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek - dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
Zaswiadczenie lekarskie - sprzet rehabilitacyjny

Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki os. niepelnosprawnych

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika
Zaświadczenie do wniosku.

Wnioski do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Suwałkach

Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby powyżej 16 lat
Zaświadczenie lekarskie do wniosku dla osoby powyżej 16 lat
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16 lat
Zaświadczenie lekarskie do wniosku dla dziecka do 16 lat
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16 lat
Wniosek o wydanie legitymacji dziecka do 16 lat
Wniosek o wydanie karty parkingowej