Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Wnioski do pobraniaFormularze wniosków

Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki os. niepelnosprawnych