Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 05.05.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na usługę przewozową tam i z powrotem grupy 15 osób, w tym 11 osób niepełnosprawnych - uczestników projektu systemowego „Nowe Jutro – program integracji zawodowej i społecznej”.

Pliki do pobrania:

1. Informacja o wyborze oferty

Zaproszenie do złożenia ofery

Dodano: 27.04.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na przewóz tam i z powrotem grupy 15 osób, w tym 11 osób niepełnosprawnych - uczestników projektu systemowego „Nowe Jutro – program integracji zawodowej i społecznej” w ramach PO KL Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 13.04.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w nadmorskiej miejscowości w ramach projektu systemowego pod nazwą „Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej”

Pliki do pobrania:

1. Informacja o wyborze oferty

Modyfikacja treści zaproszenia do złożenia ofert

Dodano: 03.04.2015 r.

Została wykonana modefikacja treści zaproszenia do złożenia ofert na turnus rehabilitacyjny. W zaproszeniu poprawiono termin składania ofert na następujący: "Oferty należy składać bezpośrednio lub przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, w terminie do 09.04.2015 r. do godz. 10:30. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane." W załączeniu poprawiona treść zaproszenia do składania ofert.

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie_do_skladania_ofert

Modyfikacja treści formularza ofert

Dodano: 03.04.2015 r.

Została wykonana modefikacja treści formularza ofertowego. W tabeli informujacej o szczegółowych kryteriach, dotyczącej położenie Ośrodka, tj. odległość od miasta Sejny (wg. Mapy Google trasa: Sejny, Augustów, Ełk, Olsztyn…) była zawrta błędna odległość 550 km- powinno być 520 km. Załącznik został poprawiony i zamieszczony na stronie.

Zproszenie do złożenia oferty

Dodano: 03.04.2015 r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego1 dla osób niepełnosprawnych w nadmorskiej miejscowości w ramach projektu systemowego „Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizacja turnusu rehabilitacyjnego ma zostać przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 230, poz. 1694z późn. zm.

Pliki do pobrania:

1. Zproszenie _do_zlozenia_oferty

2. Formularz_ofertowy

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 01.04.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na zaproszenie do złożenia oferty na „Objęcia wsparciem psychologicznym rodzin/osób uczestniczących w projekcie systemowym „Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej” lub innych osób należących do otoczenia uczestników projektu.

Pliki do pobrania:

1. Informacja o wyborze ofert

Zaproszenie do złożenia ofery

Dodano: 23.03.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na objęcie wsparciem psychologicznym rodzin/osób uczestniczących w projekcie systemowym „Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej” lub innych osób należących do otoczenia uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego 2007 – 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Pliki do pobrania:

1. Zaproszeni do złożenia oferty

2. Formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 18.03.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na: - kurs prawa jazdy kat. B, - korepetycje z chemii, - korepetycje z matematyki.

Pliki do pobrania:

1. Informacja kurs prawa jazdy kat. B

2. Informacja korepetycje z chemii

3. Informacja korepetycje matemetyka

Zaproszenie do złożenia ofery

Dodano: 12.03.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na: Zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji z matematyki uczestnikowi projektu systemowego pod nazwą „Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego 2007 – 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Pliki do pobrania:

1. Zaproszeni do złożenia oferty

2. Formularz ofertowy

Zaproszenie do złożenia ofery

Dodano: 12.03.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na: zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji z chemii uczestnikowi projektu systemowego pod nazwą „Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego 2007 – 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Pliki do pobrania:

1. Zaproszeni do złożenia oferty

2. Formularz ofertowy

Zaproszenie do złożenia ofery

Dodano: 12.03.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na: przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat B uczestnikom projektu systemowego pod nazwą „Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego 2007 – 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Pliki do pobrania:

1. Zaproszeni do złożenia oferty

2. Formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 02.03.2015 r.

Informacja o wyborze oferty na: 1) zaproszenie do złożenia oferty na ”Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego warsztatów aktywizacji zawodowej w formie grupowych oraz indywidualnych konsultacji. 2) zaproszenie do złożenia oferty na ”Przeprowadzenie przez psychologa warsztatów kompetencji psychospołecznych w formie grupowych oraz indywidualnych konsultacji.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_doradca_zawodowy

2. Informacja_psycholog

Zaproszenie do złożenia ofery

Dodano: 19.02.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie przez psychologa warsztatów kompetencji psychospołecznych w formie grupowych oraz indywidualnych konsultacji uczestnikom projektu systemowego pod nazwą „Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego 2007 – 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie

2. Formularz ofertowy

Zaproszenie do złożenia ofery

Dodano: 19.02.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie przez doradcę zawodowego warsztatów aktywizacji zawodowej w formie grupowych oraz indywidualnych konsultacji dla uczestników projektu systemowego pod nazwą „Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie

2. Formularz ofertowy

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Dodano: 17.11.2014 r.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego zgodnie z art. 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_dialog_techniczny

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie jednodniowej wycieczki podczas Rodzinnego wyjazdu wakacyjnego w ramach projektu "Schematom STOP!..."

Dodano: 13.08.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie_ofertowe_wycieczka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie Rodzinnego wyjazdu wakacyjnego

Dodano: 25.07.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. protokol_z_wyboru_ofert-zapytanie_ofertowe_na_wyjazd_wakacyjny_Schematom_STOP

Informacja dodatkowa - odpowiedź na pytania oferentów dotyczące Rodzinnego wyjazdu wakacyjnego w ramach projektu "Schematom STOP!..."

Dodano: 24.07.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_dodatkowa_ilosc_uczestnikow_wyjazdu

Informacja o modyfikacji terści Zapytania ofertowego na zorganizowanie Rodzinnego wyjazdu wakacyjnego w ramach projektu "Schematom STOP!..."

Dodano: 23.07.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_o_modyfikacji_zapytania_ofertowego

Informacja dodatkowa do zapytania ofertowego na zorganizowanie rodzinnego wyjazdu wakacyjnego w ramach projektu pn. "Schematom STOP!..."

Dodano: 21.07.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_dodatkowa-wstepne-zapotrzebowanie_na_pokoje

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie rodzinnego wyjazdu wakacyjnego projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"

Dodano: 21.07.2014 r.

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie rodzinnego wyjazdu wakacyjnego projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż".

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie_ofertowe_wyjazd_wakacyjny

2. Zapytanie_ofertowe_wyjazd_wakacyjny

Informacja o wyborze oferty na transport uczestników projektu "Schematom STOP!..."

Dodano: 14.05.2014 r.

Powiatowe Centru Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje o wyborze oferty na transport uczestników projektu "Scematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy -pilotaż"

Pliki do pobrania:

1. Informacja_transport

Zapytanie ofertowe na transport uczestników projektu "Scematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy -pilotaż"

Dodano: 12.05.2014 r.

PCPR Sejny serdecznie zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym transportu uczestników projektu "Scematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy -pilotaż" do Aquaparku Suwałki.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie_ofertowe_transport_na_basen

Informacja o wyborze oferty dotyczącej świadczenia poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego "Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej"

Dodano: 02.04.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_o_wyborze_oferty

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego "Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej"

Dodano: 27.03.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie_oferowe

Informacja o wyborze oferty na catering+wynajem sali w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”

Dodano: 05.03.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_o_wyborze_oferty_catering+wynajem_sali

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali wraz z podaniem obiadu w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”

Dodano: 03.03.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie_ofertowe_catering+wynajem_sali

Informacja o wyborze oferty na catering w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”

Dodano: 20.02.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_o_wyborze_oferty_catering

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi cateringowej w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”

Dodano: 17.02.2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym obsługi cateringowej projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie_ofertowe_catering

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące obsługi księgowej projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż"

Dodano: 12.02.2014 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja_o_wyborze_oferty-obsluga_ksiegowa

Zapytanie ofertowe na obsługę księgową projektu "Schematom STOP! „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”

Dodano: 07.02.2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym zapytaniem ofertowym dotyczącym obsługi księgowej projektu "Schematom STOP! „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie_ofertowe_bsługa_ksiegowa

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka angielskiego

Dodano: 14.10.2013 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Informacja i wyborze oferty na ptrzeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodwym

Dodano: 14.10.2013 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie korepetycji z języka angielskiego

Dodano: 08.10.2013 r.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym

Dodano: 04.10.2013 r.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na korepetycje z matematyki

Dodano: 30.09.2013 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Wynik zapytania ofertowego na zorganizowanie transportu grupy socjoterapeutycznej

Dodano: 26.09.2013 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja o wyborze oferty

Wynik zapytania ofertowego na zorganizowanie pobytu w ośrodku grupy socjoterapeutycznej

Dodano: 26.09.2013 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na transport

Dodano: 20.09.2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym transportu grupy 12 osób do ośrodka położonego nie dalej niż 50 km od Sejn.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wyjazd grupy socjoterapeutycznej

Dodano: 20.09.2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania 2-dniowego pobytu w ośrodku, uczestnikom zajęć socjoterapeutycznej grupy wsparcia i rozwoju osobistego.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadznie korepetycji z mamtematyki

Dodano: 20.09.2013 r.

Pliki do pobrania:

1. Treść zapytania ofertowego na korepetycje z matematyki

Wynik zapytania ofertowego na realizację korepetycji

Dodano: 18.09.2013 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na korepetycje

Informacja o wyborze oferty na organizację wyjazdu integracyjnego w formie wycieczki

Dodano: 30.08.2013 r.

Pliki do pobrania:

1. informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na organizację Święta dziecka

Dodano: 30.08.2013 r.

Pliki do pobrania:

1. informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie korepetycji

Dodano: 30.08.2013 r.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe