Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Grupa docelowa 2009

W projekcie "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży" wzięła udział młodzież od 15 do 25 lat
  • Opuszczająca rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze
  • Przebywające w rodzinach zstępczych, potrzebującą wsparcia z pomocy społecznej
  • Przebywająca w rodzinach naturalnych, potrzebującą wsparcia z pomocy społecznej