Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Grupa docelowa 2010

W projekcie "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej" wzięła udział:

1. Młodzież w wieku od 15 do 25 lat:

  • Opuszczająca rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze
  • Przebywające w rodzinach zstępczych, potrzebującą wsparcia z pomocy społecznej
  • Przebywająca w rodzinach naturalnych, potrzebującą wsparcia z pomocy społecznej

2. Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, które chcą podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy;

3. Osoby po odbytej karze pozbawienia wolności;

4. Osoby uzależnione, po przebytej terapii odwykowej;