Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Grupa docelowa 2008

W Projekcie systemowym "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej młodzieży usamodzielniającej się" wzięła udział młodzież w wieku 15 do 25 lat:
  • Opuszczająca rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze.