Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Wsparcie psychologiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zapewnia
wsparcie psychologiczne osobom potrzebującym.

Wsparcie udzielane jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
pod nr tel. (87)5173415 bądź e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl
w siedzibie PCPR w Sejnach tj. ul. Piłsudskiego 34.