Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sejneńskim powołana została w marcu 2021 roku na okres czterech lat.
Rada pelni funkcję opiniodawczo- doradczą, do jej zakresu działania należy:
  • inspirowanie przedsięwzięc zmierzających do:
- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • ocena realizacji programów;
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutów dla osób niepełnosprawnych.

Skład osobowy rady:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).


Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Starosty Sejneńskiego z dnia 04 marca 2021 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołano na czteroletnią kadencję następujący skład:
  • Pan Józef Ryszard Stankiewicz- przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Sejnach,
  • Panią Wilmę Maksimowicz- przedstawiciel Gminy Puńsk,
  • Panią Ilonę Annę Okoń- przedstawiciel Miasta Sejny,
  • Panią Ewę Szestowicką- przedstawiciel Gminy Giby,
  • Panią Żanetę Izabelę Pietrewicz- przedstawiciel Gminy Krasnopol.