Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołana została przy Starostwie Powiatowym w Sejnach w czerwcu 2016 roku na okres czterech lat.
Rada pelni funkcję opiniodawczo- doradczą, do jej zakresu działania należy:
  • inspirowanie przedsięwzięc zmierzających do:
- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • ocena realizacji programów;
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutów dla osób niepełnosprawnych.

Skład osobowy rady:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).


Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2016 Starosty Sejneńskiego z dnia 03 czerwca 2016r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołano na czteroletnią kadencję następujący skład:
  • Panią Wilmę Maksimowicz- zgłoszoną przez Urząd Gminy Puńsk,
  • Panią Wiolettę Myszczyńską- zgłoszoną przez Starostę Sejneńskiego,
  • Panią Małgorzatę Błuszko- zgłoszoną przez Urząd Miasta Sejny,
  • Panią Barbarę Miszkiel- zgłoszoną przez Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach,
  • Pana Jana Bagan- zgłoszonego przez Urząd Gminy Krasnopol.

W związku z rezygnacją Pana Jana Bagan z funkcji członka Rady, Zarządzeniem Nr 9/2019 Starosty Sejneńskiego z dnia 08 kwietnia 2019 r. w skład Rady powołano Panią Annę Szułowicz zgłoszoną przez Gminę Sejny.