Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Aktualności - marzec 2018

Kolonie dla dzieci w wieku od 11 do 16 lat pochodzących z rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Dodano: 23.03.2018 r.

Caritas Diecezji Ełckiej przyjmuje zgłoszenia na wypoczynek letni dla dzieci zamieszkujących na terenie diecezji ełckiej. uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 11 do 16 lat, które pochodzą z rodzin korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej oraz Centrów Pomocy Rodzinie.

czytaj dalej

Konkurs literacki skierowany m. in. do dziewcząt z rodzin zastępczych.

Dodano: 23.03.2018 r.

Fundacja po DRUGIE wraz z partnerami – firmą kosmetyczną BANDI oraz Stowarzyszeniem Ladies First ogłosiła konkurs literacki skierowany przede wszystkim do dziewcząt przebywających w placówkach – domach dziecka, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz dla dziewcząt z rodzin zastępczych. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia 2018 r.

czytaj dalej

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018.

Dodano: 07.03.2018 r.

Uchwałą Nr XLI/218/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018.

czytaj dalej

"Aktywny samorząd" w 2018 r.

Dodano: 02.03.2018 r.

Informujemy, iż w związku z przystąpieniem Powiatu Sejneńskiego do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2018 finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski dot. udziału w w/w programie przyjmowane będą w terminach: Moduł I od dnia 03.04.2018 r. do 30.08.2018 r. Moduł II od dnia 05.03.2018 r do 30.03.2018 r. (I termin - rok akademicki 2017/2018) od dnia 01.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (II termin - rok akademicki 2018/2019)

czytaj dalej

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, finansowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Dodano: 01.03.2018 r.

Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” w Suwałkach prowadzi w województwie podlaskim Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Pomoc skierowana jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych. Na podstawie podpisanego porozumienia, z w/w pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Powiatu Sejneńskiego.

czytaj dalej

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach prowadzi nabór do projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość”.

Dodano: 01.03.2018 r.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zamieszkujących /w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ powiaty: m. Suwałki , suwalski, augustowski i sejneński.

czytaj dalej