Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Aktualności - luty 2014

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Dodano: 06.02.2014 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

czytaj dalej

„SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ”

Dodano: 05.02.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach rozpoczyna realizację pilotażowego projektu „SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ”, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

czytaj dalej

Nabór uczestników do projektu systemowego "Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej" na lata 2014 - 2015

Dodano: 05.02.2014 r.

W tegorocznej edycji projektu wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące na terenie powiatu sejneńskiego, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, która negatywnie wpływa na poprawne funkcjonowanie tych osób w sferze społecznej, zawodowej i osobistej, a tym samym czyni ich osobami zagrożonymi wykluczeniem i alienacją społeczną, z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, z 2012r. poz. 1544 i 1548, z 20...

czytaj dalej