Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Aktualności - listopad 2012

Zapraszamy na spotkanie

Dodano: 28.11.2012 r.

Miejsce spotkania- restauracja "Skarpa"- sala główna 20 grudnia 2012r. Rozpoczęcie- godz. 12. 00 Serdecznie zapraszamy !

czytaj dalej

Bezpłatne spotkania

Dodano: 22.11.2012 r.

Prawidłowe metody wychowawcze i Cyberprzestępcy

czytaj dalej

Dyżur Radcy Prawnego!

Dodano: 22.11.2012 r.

Uwaga! Zmiana godzin dyżurów! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, iż w ramach projektu systemowego „Nowe Jutro – program integracji zawodowej i społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach POKL, nastąpiła zmiana terminów dyżurów radcy prawnego w miesiącu wrześniu br. Dyżury będą się odbywać w niżej wymienionych terminach: 14.09.2012r. od godz. 9.00 do 13.00 28.09.2012r. od godz. 14.00 do 18.00 Szczegółowy harmonogram dyżurów

czytaj dalej

Zapytanie o cenę - kwatery agroturystyczne

Dodano: 22.11.2012 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach projektu systemowego "Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej" w celu rozeznania rynku zwraca się z zapytaniem o cenę: noclegu z 01/02.09.2012r. dla 25 osób w kwaterze agroturystycznej. W budynku, w którym będą przebywać uczestnicy projektu powinna znajdować się ogólnodostępna kuchnia oraz sala niezbędna do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. obiadu dla grupy 25 osób (2 obiady w czasie pobytu). Kolację i śniadanie sporządzi...

czytaj dalej

Nabór wniosków dotyczących dofinansowania do likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Dodano: 22.11.2012 r.

Formy wsparcia przewidziane i opisane dalej w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia: obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, obszar B3 - pomoc w...

czytaj dalej

Nowe ogłoszenie przetargowe

Dodano: 22.11.2012 r.

UWAGA! Zmiana SIWZ! Szczegóły w linku poniżej. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu systemowego Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Progra...

czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dodano: 22.11.2012 r.

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa - okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. Rodziną zastępczą może być ma...

czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 22.11.2012 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kurs Prawo jazdy kategorii B - 50 osób, Kurs prawa jazdy kat. C - 10 osób

czytaj dalej

Nowe zapytanie ofertowe

Dodano: 22.11.2012 r.

Nowe zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie grupy socjoterapeutycznej.

czytaj dalej

Nabór do projektu na rok 2012

Dodano: 22.11.2012 r.

Uwaga - w dziale Wnioski do pobrania pojawiły się nowe dokumenty rekrutacyjne do projektu! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach na początku 2012 roku przystąpiło do V edycji projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży". Celem naszego projektu jest zapewnienie naszym beneficjentom "nowego lepszego jutra". Pragniemy aby nasi uczestnicy uzyskali jak najwyższe umiejętności i kwalifikacje, które pomogą w kreowaniu własnej kariery zawodowej jak rów...

czytaj dalej