Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Aktualności - listopad 2014

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodano: 28.11.2014 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji, kursu językowego oraz objęcie wsparciem psychologicznym klienta pomocy społecznej znajduje się w zakładce: Zamówienia publiczne / przetargi.

czytaj dalej

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Dodano: 19.11.2014 r.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego zgodnie z art. 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej

Modyfikacja zaproszenia do składania ofert

Dodano: 06.11.2014 r.

Treść modyfikacji dostępna w zakładce Przetargi

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

Dodano: 03.11.2014 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji, kursu językowego oraz objęcie wsparciem psychologicznym klienta pomocy społecznej tj. uczestników projektu systemowe „Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej” oraz ich otoczenia, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej