Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Aktualności - styczeń 2020

W dniu 20 stycznia 2020 r. ogłoszony został konkurs ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" – edycja 2020 r.

Dodano: 28.01.2020 r.

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

czytaj dalej

Zapraszamy do kolejnej edycji programu „Zobacz Lepszą Przyszłość”

Dodano: 17.01.2020 r.

Zobacz Lepszą Przyszłość to unikalny, ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji. Głównym założeniem i celem Programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY podopiecznych m.in. z placówek: instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzinnej pieczy zastępczej każdego typu, wsparcia dziennego oraz stowarzyszeń wspierających dzieci z całej Polski.

czytaj dalej

Możliwość złożenia wniosków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych za pośrednictwem systemu SOW.

Dodano: 15.01.2020 r.

Informujemy, że istnieje możliwość składania części wniosków o dofinansowanie zadań ze środków PFRON- online - za pośrednictwem systemu SOW. Od dnia 1 stycznia br. zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

czytaj dalej

HARMONOGRAM DUŻURÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2020 r.

Dodano: 13.01.2020 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w tym MEDIACJI NA TERENIE POWIATU SEJNEŃSKIEGO W 2020 r.

czytaj dalej