Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Aktualności - kwiecień 2020

Program Stypendiów Pomostowych dla wychowanków rodzin zastępczych.

Dodano: 30.04.2020 r.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w programie pn. „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Program adresowany jest zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Wysokość stypendium w roku akademickim 2020/2021 wynosi 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

czytaj dalej

Edukacyjny program zawodowy skierowany do podopiecznych opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej.

Dodano: 23.04.2020 r.

Uniwersytet Sukcesu Fundacja Digital University zaprasza do udziału w programie zawodowym skierowanm do młodych dziewczyn, które wchodzą na rynek pracy, a także poszukują swojej drogi zawodowej i pasji. Program skupia się głównie na podopiecznych opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osobach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej.

czytaj dalej

Wykaz jednostek udzielających wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego w związku z COVID-19

Dodano: 23.04.2020 r.

W załączeniu zamieszczamy wykaz jednostek udzielających wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego w związku z COVID-19

czytaj dalej

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.

Dodano: 09.04.2020 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

czytaj dalej