Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Aktualności - wrzesień 2020

Wydłużony nabór w ramach programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Dodano: 23.09.2020 r.

Przypominamy o wydłużeniu naboru w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” do dnia 15 października 2020 r.

czytaj dalej

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Dodano: 09.09.2020 r.

Powiat Sejneński przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej

Projekt realizowany przez Bank Żywności pn. „FOLM – Z natury do rynku pracy”

Dodano: 03.09.2020 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Bank Żywności pn. „FOLM – Z natury do rynku pracy”. Projekt adresowany jest do ludzi młodych w wieku 18-29 lat, niepracujących na umowę o pracę i nieuczących się dziennie. Młode osoby powinny mieszkać na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.

czytaj dalej