Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Aktualności - lipiec 2023

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.

Dodano: 31.07.2023 r.

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny Filia w Łomży.

czytaj dalej

INFORMATOR dotyczący podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową.

Dodano: 25.07.2023 r.

Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023- zamieszczamy zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Sejneńskiego realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie wraz ze wskazaniem ich zakresu.

czytaj dalej

Infolinia iPFRON+

Dodano: 24.07.2023 r.

Infolinia przeznaczona jest dla Wnioskodawców Indywidualnych, Wnioskodawców Instytucjonalnych, Beneficjentów oraz Pracowników Jednostek Realizujących. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod bezpłatnym numerem telefonu 800 007 140 można uzyskać informacje dotyczące: nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych w pola formularza wniosku (dotyczy wymaganego formatu w celu poprawnego walidowania się wniosku), wypełniania pól formularza wniosku (w zakresie podstawowej wiedzy merytorycznej wynikającej z przepisów prawa i ogólnych uregulowań) czy problemów technicznych w działaniu aplikacji.

czytaj dalej

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Dodano: 13.07.2023 r.

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia- wrzesień 2023 r.

czytaj dalej

Projekt Fundacji EY- "Akademia Świadomego Rodzica", dla rodzin zastępczych.

Dodano: 11.07.2023 r.

Projekt Akademii Świadomego Rodzica realizowany przez Fundację EY jest formą wsparcia i rozwoju własnych kompetencji rodzicielskich w kontakcie z dziećmi powierzonymi opiece zastępczej. W ramach programu Akademii uczestnicy będą wyposażani w wiedzę z zakresu tematu przywiązania i kompetencje pozwalające na radzenie sobie z sytuacją traumy oraz zaburzeń rozwojowych powierzonych dzieci. Udział w Projekcie pozwoli na lepsze rozumienie tego, co dzieje się w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej z dzieckiem po doświadczeniach krzywdy lub borykających się z trudnościami rozwojowymi. Wyposaża rodziców w umiejętności radzenia sobie z trudami wychowywania przyjętego dziecka, tak by uniknąć wypalenia. Projekt uwzględnia indywidualne podejście do dziecka i rodzica, umożliwiając wzajemne wspieranie się oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań.

czytaj dalej