Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.

Dodano: 31.07.2023 r.

Zaproszenie na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny Filia w Łomży informuje,
że w terminie od 17 października 2023r. do 27 grudnia 2023r. planuje przeprowadzenie szkolenia
dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
Ośrodka Adopcyjnego Filia w Łomży przy ul. Aleja Legionów 27, 18-400 Łomża, od godz. 15.30.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony ośrodka)
do dnia 29.09.2023r. faxem na numer 86  215 00 64 lub skan formularza na adres: adopcja.lomza@rops-bialystok.pl

Osoby zainteresowane udizałem w szkoleniu mogą również zgłosić się do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, które pomoże w zgłoszeniu się na w/w szkolenie.