Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Aktualności - maj 2013

Perspektywy na lepsze życie

Dodano: 18.05.2013 r.

W związku z realizacją projektu pt.: „Perspektywy na lepsze życie” Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprasza osoby bezrobotne z terenu: Miasta Sejny oraz Gmin Sejny, Giby i Puńsk do składania formularzy rekrutacyjnych od 6 maja do 7 czerwca 2013r.

czytaj dalej

Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie

Dodano: 18.05.2013 r.

W związku z realizacją projektu pt.: „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprasza osoby bezrobotne z terenu: Miasta Sejny oraz Gmin Sejny, Giby i Puńsk do składania formularzy rekrutacyjnych od 6 maja do 7 czerwca 2013r.

czytaj dalej

Wynik postępownaia przetargowego na organizację turnusu oraz transportu uczestników

Dodano: 13.05.2013 r.

Do Wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym na zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości oraz transport Uczestników

czytaj dalej

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dodano: 08.05.2013 r.

25.05.2013 r. odbędzie się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny

czytaj dalej

Zapraszenie kierowane do rodzin zastępczych

Dodano: 08.05.2013 r.

Starostwo Powiatowe w Sejnach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach oraz Stowarzyszenie „FAMILIA” pragnie  serdecznie zaprosić Państwo wraz z dziećmi na dwie inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego:   25.05.2013r.- spotkanie integracyjno edukacyjne dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi w Gospodarstwie Agroturystycznym w Józefowie koło Suwałk. W programie: warsztaty dla rodziców zastępczych oraz liczne atrakcje dla dzieci (m. in. jazda konna, wspinaczka, ...

czytaj dalej

Uwaga zmian treści SIWZ

Dodano: 06.05.2013 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr: Nowe jutro/02/2013 Zamówienie udzielane w trybie   PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO   O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI, KTÓRA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000,00 EURO    na zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości oraz transport Uczestników   Usługi rehabilitacyjne 85.31.25.00-4   Usługi przewozu osób 60.17.20.00-4               Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone...

czytaj dalej

Informacja o złożonych ofertach po powtórzonej przez Zamawiajacego czynności oceny ofert

Dodano: 06.05.2013 r.

Do      Wszystkich Wykonawców,      którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym      zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych.  Informacja o złożonych ofertach, wyborze oferty najkorzystniejszej po powtórzonej przez Zamawiajacego czynności oceny ofert: Numer oferty   Nazwa/Imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy  Cena ofertowa   Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena  Ilośc otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie Dodatko...

czytaj dalej

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 02.05.2013 r.

Sejny 2.05.2013       Do      Wszystkich Wykonawców,      którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym      zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych.  Informacja o złożonych ofertach, wyborze oferty najkorzystniejszej:              Numer oferty   Nazwa/Imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy  Cena ofertowa   Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena  Dodatkowe informacje 1 Centrum Dworactwa i Edukacjiul. Targowa 16A/75, 25-...

czytaj dalej