Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Wynik postępownaia przetargowego na organizację turnusu oraz transportu uczestników

Dodano: 13.05.2013 r.

Do

                                                                       Wszystkich Wykonawców,

                                                                       którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym

                                                                       na zorganizowanie 14 dniowego turnusu 

                                                                       rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości oraz transport Uczestników

            Informacja o złożonych ofertach, wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty:

Część I - zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego

Wykonawca

Kryterium cena

Kryteria ilość zapewnionych wydarzeń rekreacyjno - kulturalnych

Kryterium atrakcyjność i bezpieczeństwo ośrodka

Informacje

Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego Katarzyna Piotrowska

ul. Bobrowiecka 9, budynek D1, pok206

60.000,00 zł

31,25 punktów

22

20 punktów

3

29,7 punktów

80,95 punktów

A1 Polska, ul St. Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław

35.970,00

21

2

Oferta odrzucona

Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych „Nowak”, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

50.024,00

37,45 punktów

25

20 punktów

3

29,7 punktów

87,15 punktów

Leszek Haratyk NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Sanatorium Panorama Morska ul. Uzdrowiskowa 15, 76-107 Jarosławiec

50.500,00

37,36 punktów

25

20 punktów

3

29,7 punktów

87,06 punktów

Ośrodek Rehabilitacyjny- Wczasowy „Słowiniec”

ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka

37.470,00

50 punktów

26

20 punktów

3

29,7 punktów

99,7 punktów

Oferta wybrana jako najkorzystniejsza

 

Zamawiający odrzucił ofertę firmy A1 Polska, która zaoferowała organizacje turnusu rehabilitacyjnego w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym Zorza, ul. 1 Maja 17, 72-420 Dziwnówek, który zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.maps.google.pl znajduje się w odległości 701 km od miasta Sejny i czas przejazdu wynosi 9 godzin 33 minuty. Uczestnikami turnusu będą osoby niepełnosprawne, które nie mogą być narażane na wielogodzinną podróż.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ, str. 3: Baza ośrodka powinna znajdować się nie dalej niż 650 km od miasta Sejny.

Podstawa prawna: Ustawa Pzp Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana po upływie 5 dni od dnia publikacji i przekazania niniejszego zawiadomienia.

Część II - transport uczestników

Wykonawca

Kryterium cena

Informacje

Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych „Nowak”, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

3,80

92,10 punktów

-

Ośrodek Rehabilitacyjny- Wczasowy „Słowiniec”

ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka

3,50

100 punktów

Oferta wybrana jako najkorzystniejsza

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana niezwłocznie po publikacji i przekazaniu niniejszego zawiadomienia.