Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zaproszenie do składania ofert

Dodano: 03.11.2014 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji, kursu językowego oraz objęcie wsparciem psychologicznym klienta pomocy społecznejtj. uczestników projektu systemowe „Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej” oraz ich otoczenia, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść zaproszenia znajduje się w zakładcze "Przetargi"