Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Nabór wniosków dotyczących dofinansowania do likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Dodano: 22.11.2012 r.


Formy wsparcia przewidziane i opisane dalej w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

  1. obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  3. obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
  4. obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
  5. obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
  6. obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  7. obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  8. obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  9. obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski będą przyjmowane w: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach,
ul. Piłsudskiego 34,
16- 500 Sejny,
od pon. do pt. godz. 7.30-15.30,
Tel . 87 517-34-15
do dnia 30 września 2012 roku

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR w Sejnach lub pod adresem: www.pcpr.sejny.pl - wnioski do pobrania