Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Dodano: 06.02.2014 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.


Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się także Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, a także Krajowa Rada Kuratorów.


Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że w dniach 24 lutego – 1 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl oraz na stronie
www.pokrzywdzeni.gov.pl.


Osoba do kontaktu: Pan Radosław Sienkiewicz – starszy specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości – nr telefonu 22 239 06 49; e-mail: sienkiewicz@ms.gov.pl.