Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, finansowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Dodano: 01.03.2018 r.

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, finansowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” w Suwałkach prowadzi w województwie podlaskim Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Pomoc skierowana jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych.

Na podstawie podpisanego porozumienia, mieszkańcy Powiatu Sejneńskiego pokrzywdzeni przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, finansowej i wolontarystycznej oraz:

 • pomocy prawnej,
 • pomocy psychologicznej,
 • pomocy w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 • pomocy tłumacza migowego,
 • pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrycia kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrycia kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrycia kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrycia kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowania kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pomocy opiekuna pokrzywdzonego.

 

Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w woj. podlaskim

                                  tel. 883 240 678
                                   Czynna poniedziałek – piątek: 08.00-18.00, sobota: 08.00-15.00

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub zgłoś się pod jeden z niżej podanych adresów:

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58
kom. 883 240 678
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 12.00-20.00
Wtorek – piątek: 08.00 – 16.00
Sobota 8.00-12.00

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
*Pomoc tłumacza migowego, tłumacza języka obcego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

__________________________________________________________________________________