Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Konkurs literacki skierowany m. in. do dziewcząt z rodzin zastępczych.

Dodano: 23.03.2018 r.

Fundacja po DRUGIE wraz z partnerami – firmą kosmetyczną BANDI oraz Stowarzyszeniem Ladies First ogłosiła konkurs literacki skierowany przede wszystkim do dziewcząt przebywających w placówkach – domach dziecka, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz dla dziewcząt z rodzin zastępczych.

Konkurs jest skierowany do dziewcząt w wieku 13-21 lat, w szczególności dziewcząt przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych oraz dziewcząt usamodzielniających się.
Zadaniem uczestniczek konkursu jest napisanie pracy literackiej, która będzie opowiadać o macierzyństwie, relacji matki z dzieckiem, marzeniach, bliskości, również wyobrażeniach i pragnieniach.
Celem konkursu jest pokazanie przez pryzmat przemyśleń, doświadczeń i wyobrażeń dziewcząt, istoty więzi między matką i dzieckiem, jej znaczenia dla prawidłowego rozwoju, dojrzewania i dorosłego życia.
 
Prace powinny być przesyłane drogą mailową i zamieszczone w załączniku, w osobnym dokumencie (Word); składać się z co najmniej 1 strony (format A4) – minimum 2500 znaków; czcionka Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5.
 
Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia 2018 r.
 
Adres mailowy: fundacja@podrugie.pl
 
Do zgłoszenia należy załączyć zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych;
 
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na drugą połowę maja 2018 r. i jest uzależnione od liczby nadesłanych prac.
 

Konkurs jest związany z kampanią prowadzoną przez w/w organizację, której celem jest budowa domu dla nieletnich i usamodzielniających się dziewcząt i ich dzieci - CZYTAMY DLA MAMY. Szczegóły dotyczące akcji znajdą Państwo na stronie: www.czytamydlamamy.org 


Pliki do pobrania:

1. Informacja o konkursie