Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, finansowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym. przestępstwem.

Dodano: 27.02.2017 r.

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, finansowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” w Suwałkach prowadzi w województwie podlaskim Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Na podstawie podpisanego porozumienia, mieszkańcy Powiatu Sejneńskiego pokrzywdzeni przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, finansowej i wolontarystycznej oraz:
 •  pomocy w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 •  pomocy tłumacza migowego,
 •  pomocy tłumacza j. angielskiego,
 •  pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 •  pokrycia kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 •  pokrycia kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 •  finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 •  pokrycia kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 •  pokrycia kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 •  finansowania kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 •  finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrycia kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pomocy opiekuna pokrzywdzonego,

Aby skorzystać z w/w pomocy należy zgłosić lub zadzwonić:

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSWEM W SUWAŁKACH

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91

tel./fax 87 565 02 58

kom. 883 240 678

e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

www: www.pokrzywdzeni.pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek: 12.00-20.00,

Wtorek – piątek: 09.00 – 16.00,

Sobota 8.00-12.00

            Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty. Pomoc tłumacza migowego, tłumacza j. angielskiego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.