Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Możliwość dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Dodano: 23.07.2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r. zmodyfikowane zostały Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r., które dodały możliwość dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.
Termin naboru wniosków w 2019 roku - do dnia 31.08.2019r.