Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Obóz socjoterapeutyczny dla wychowanków pieczy zastępczej.

Dodano: 18.04.2019 r.

Fundacja po DRUGIE ogłasza nabór na kolejną edycję obozu socjoterapeutycznego OSA, łączącego zadania edukacyjne z zabawą. W programie codzienne zajęcia grupowe, możliwość pracy indywidualnej, atrakcyjne wycieczki oraz zajęcia sportowe – wszystko w pięknym, otoczeniu Tatr.

Oferta wakacyjna jest skierowana do dziewcząt i chłopców z zaburzeniami zachowania, w szczególności do wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych dla nieletnich; od 12 do 18 roku życia.

Celem obozu jest wspieranie codziennych oddziaływań korekcyjnych i wychowawczych, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz budowanie pozytywnych doświadczeń grupy.

Każdy uczestnik po obozie otrzyma opinię wydaną przez kadrę obozu, w której zostaną zawarte szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania w czasie wyjazdu.

Kadra obozu to osoby na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą wymagającymi oddziaływań resocjalizacyjnych, posiadająca niezbędne umiejętności i doświadczenie do prowadzenia zróżnicowanych grup odbiorców.


Obóz odbędzie się w miejscowości Ząb, pensjonat Staszelówka

Termin: 22 czerwca – 1 lipca 2019 roku. (10 dni)

Cena: 1750 zł/osoba (w przypadku większej liczby uczestników z jednej placówki, cena za drugą osobę wynosi 1700 zł).

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką obozu.

Małgorzata Sabalska, T. 603 519 465

Zgłoszenia do udziału w obozie przyjmowane są drogą mailową: malgorzata.sabalska@podrugie.pl


Fundacja po DRUGIE

ul. Smulikowskiego 4a lok.1

00-386 Warszawa

www.podrugie.pl

fundacja@podrugie.pl