Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

KOMUNIKAT z dnia 20 lipca 2020 r.

Dodano: 20.07.2020 r.

KOMUNIKAT

Z dnia 20 lipca 2020 r.

 

            Z uwagi na częściowe zniesienie ograniczeń związanych z obowiązywaniem na terenie kraju stanu epidemii wynikającego z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego zachorowanie na COVID-19, z dniem 20 lipca 2020r. (poniedziałek) wprowadzono nowe zasady obsługi petentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach z jednoczesnym zachowaniem niżej wskazanych zasad obsługi i zachowania rygorów sanitarnych:
  • osoby wchodzące do Urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa (maseczką, apaszką, szalikiem itp.), dezynfekcji rąk środkiem odkażającym,
  • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,
  • pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są do noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej, częstej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych,
  • należy zachowywać dystans pomiędzy pracownikiem Urzędu, a petentem na min. 1,5m,
  • celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uwzględnienie –telefoniczne lub mailowe- terminu wizyty w Urzędzie.