Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Rejestr instytucji, podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Dodano: 05.08.2021 r.

W załączeniu zamieszczamy rejestry dotyczące instytucji, podmiotów i organizacji udzielających pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w tym:

1. Baza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim w 2021 r.,

2. Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego,

3. Ośrodki Interwencji Kryzysowej - woj. podlaskie 2021 r.

4. Placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2,

5. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2021 r.

6Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2021r. 

7. Oferta poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2,

8. Placówki zapewniające tymczasowe schronienie osobom doświadczającym przemocy.

 

Pliki do pobrania:

1. Baza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

2. Baza usług organizacji pozarządowych

3. Ośrodki Interwencji Kryzysowej woj. podlaskiego

4. Placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy podczas epidemii

5. Podmioty realizujące programy korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

6. Podmioty realizujące programy psychologiczno- terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie

7. Poradnictwo specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy w czasie epidemii wirusa SARS-Cov-2

8. Placówki zapewniające tymczasowe schronienie