Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Informacja Komisji Konkursowej z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dodano: 30.01.2014 r.

Komisja Konkursowa 

 informuje, iż żadna oferta nie spełniła wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – inspektor – Koordynator powiatowy w ramach realizacji projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” .

 

 

 

 

                                                                                    PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                                              Bogdan Fidrych