Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

II nabór o przyznanie środków na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Dodano: 02.06.2021 r.

II nabór o przyznanie środków na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego
(tj. od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.),
oraz zajęć klubowych w tych WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Celem programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”  jest przede wszystkim wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych  jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w terminie umożliwiającym ich weryfikację i złożenie wystąpienia do PFRON tj. od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 22 czerwca 2021 r.