Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zalecenia dla instytucji pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych związane z epidemią choroby COVID-19

Dodano: 01.06.2020 r.

Zalecenia dla instytucji pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych

związane z epidemią choroby COVID-19.

 

W związku z etapowym łagodzeniem ograniczeń związanych z epidemią choroby COVID-19 i potrzebą stosownego do sytuacji epidemiologicznej zabezpieczenia dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki/ośrodki pieczy instytucjonalnej), Państwowa Inspekcja Sanitarna, w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Rzecznikiem Praw Dziecka opracowała Zalecenia dla instytucji szeroko rozumianej pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych dotyczące możliwości zapobiegania szerzeniu się koronawirusa z dnia 24 maja br (zalecenia w załączeniu).

Zalecenia są szczególnie istotne wobec wielu zgłaszanych problemów dotyczących między innymi kwestii przyjęcia nowych wychowanków, odwiedzin osób bliskich oraz urlopowania wychowanków do rodzin biologicznych. Podejmując indywidualne decyzje o złagodzeniu dotychczas istniejących ograniczeń we wskazanym zakresie należy jednak pamiętać, że za właściwą opiekę nad wychowankiem, w tym za kontakty z rodziną biologiczną i urlopowanie wychowanka do domu rodzinnego odpowiada osoba prowadząca rodzinną formę pieczy zastępczej lub dyrektor instytucjonalnej formy pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania:

1. Zalecenia piecza zastępcza