Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SEJNACH

Dodano: 23.02.2021 r.

           
LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W SEJNACH
 
 
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.
 
Osoba pokrzywdzona przestępstwem może wnioskować o:
 • pomoc prawną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 • pomoc tłumacza języka obcego i języka migowego,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz wodę, opał,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia (wyprawka szkolna),
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich (kolonie, ferie i inne wyjazdy),
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • wsparcie doradcy zawodowego oraz specjalisty w zakresie pozyskiwania środków finansowych,
 • finansowanie sprzętu i wyposażenia,
 
 
Z oferowanych form wsparcia może skorzystać każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem i osoby jej najbliższe. Do wniosku należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające pokrzywdzenie przestępstwem.
 
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zlokalizowany jest przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny.
Doradca do spraw osób pokrzywdzonych przyjmuje w każdy wtorek i środę w godz. 15:30 – 17:30.
 
 
Więcej informacji można również otrzymać pod numerem tel. 518 213 704, adresem
e-mail: pokrzywdzeni.sejny@pryzmat.org.pl lub w kontakcie osobistym z doradcą w każdy wtorek i środę w godzinach 15:30 – 17:30
 
 
Ośrodek zapewnia pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy.
 
 
 
 

Pliki do pobrania:

1. Plakat