Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Grupa wsparcia dla osób w kryzysie.

Dodano: 06.04.2018 r.

Informujemy, że Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo- Społeczne, prowadzi nabór osób chętnych do udziału w grupie wsparcia dla osób w kryzysie.
Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, w Sali Teatralnej ZSO w Sejnach.
Zajęcia rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej ilości osób chętnych.

Program zajęć opiera się głównie na koncepcji „Szkoły dla rodziców…”,
Cele szczegółowe: Rozwijanie u uczestników zajęć:
- umiejętności wychowawczych,
- umiejętności komunikacyjnych,
- umiejętności tworzenia prawidłowej relacji rodzicielskiej,
- profilu osobowości.


Blok dotyczący rozwoju osobistego będzie dotyczył następującej tematyki:
  1. Rozwój myślenia kreatywnego,
  2. Praca nad poczuciem własnej wartości,
  3. Stres i sposoby radzenia sobie z nim,
  4. Konstruktywne sposoby wyrażania i przeżywania złości,
  5. Zachowania asertywne i podstawy komunikacji interpersonalnej.
Oczekiwane efekty
 
w zakresie kompetencji wychowawczych:
- umiejętność stawiania granic w relacjach z innymi ludźmi,
– umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych uczuć i uczuć dziecka,
– umiejętność empatycznego słuchania,
- radzenie sobie z uczuciami własnymi, oraz dziecka,
– umiejętność zachęcania dziecka do współpracy,
– umiejętność zachęcania dziecka do samodzielności,
– praktyczne umiejętności dotyczące stosowania pomocnej pochwały i zachęty,
– umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
– umiejętność uwalniania dziecka od grania ról,
– praktyczne umiejętności stosowania skuteczniejszych niż kary sposobów prowadzących do samodyscypliny.

Wynikające z przynależności do grupy, oraz rozwoju osobistego:
- zaspokojone potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji i samorealizacji
– wzrost samooceny
– umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami
– umiejętność asertywnego zachowania się.


Dodatkowe informacje – Halina Sawicka, tel. 511 837 747