Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Wolne miejsca w Dom Pomocy Społecznej w Sejnach

Dodano: 08.02.2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, iż Dom Pomocy Społecznej w Sejnach dysponuje 4 wolnymi miejscami.
        Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi obecnie 2.950 zł.

        Dom przeznaczony jest dla kobiet w podeszłym wieku, w którym zapewniona jest całodobowa opieka specjalistyczna (m.in. usługi opiekuńcze, pielęgniarskie, socjalne, rehabilitacyjne).
        Organizacja i zasady funkcjonowania Domu uwzględniają indywidualne potrzeby mieszkanek i ich psychofizyczne możliwości.
        Do domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.
    W związku z powyższym zachęcamy do kierowania podopiecznych do DPS w Sejnach.