Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Baza teleadresowa organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Dodano: 16.07.2020 r.

W załączeniu zamieszczamy bazę teleadresową:

1. Jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim.

2. Placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim.

3. Organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych
przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego.


Pliki do pobrania:

1. Rejestr jednostek poradnictwa

2. Placowki udzielajace schronienia

3. Organizacje pozarzadowe