Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Spotkanie Inetegracyjne Rodzin Zastępczych powiatu sejneńskiego

Dodano: 03.06.2013 r.

W dniu 25.05.2013 r. rodziny zastępcze powiatu sejneńskiego uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym oraz edukacyjno-rekreacyjnym w Gospodarstwie Agroturystycznym w Józefowie koło Suwałk. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie "Familia oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina silna mądrością” przy wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Spotkanie miało na celu wzmocnienie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych, kształtowanie i popularyzacja nowych, ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz integrację środowiska rodzin zastępczych, pobudzanie do współpracy i kształtowania samopomocowych form wsparcia m. in. wzmocnienie nowopowstałej grupy wsparcia rodzin zastępczych.

Atrakcje Gospodarstwa Agroturystycznego oraz te przygotowane przez pracowników PCPR i "Familii" ukierunkowane były na wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży, rozbudzenie w nich ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, rozładowanie napięć.

Rodzice zastępczy uzyskali wsparcie oraz mieli okazję pogłębić wiedzę na temat sposobów rozwiązywania problemów dotyczących ich podopiecznych.