Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Projekt PFRON „POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY” dla osób po kryzysie psychicznym.

Dodano: 16.03.2023 r.

Projekt „POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY”
dla osób po kryzysie 
psychicznym.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.
Nie czekaj 
dłużej – już dziś zgłoś się do PFRON!

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem
i zastanawiasz się jakie 
zawody możesz obecnie wykonywać? 

Zgłoś się do PFRON!
Pomogą Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy.
Teraz trudno Ci 
znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia.

Skorzystaj z 
bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej
dla osób po 
kryzysach psychicznych.

Ośrodki mają charakter otwarty.

Będąc uczestnikiem projektu możesz 
odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć,
a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny 
weekend połączony z zajęciami.

W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich 
obecnych możliwości zdrowotnych.
Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy 
specjalistów.
Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.


Kto może wziąć udział w projekcie?

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły
możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do
ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych
nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich
możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione
masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie.
Na rehabilitację kompleksową 
składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny.
W Indywidualnym Programie 
Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów.
Zaplanowany czas udziału w 
programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych
w miejscu Twojego zamieszkania.

Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie,
z w
yjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o
przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona
od Twojej frekwencji 
na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy

zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia
(lub uruchomienia 
działalności gospodarczej)
i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!


Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych

skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727

W Oddziale Podlaskim PFRON pod numerem 85 733 87 11

e-mail: EBaszko@pfron.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974