Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, rzeczowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Dodano: 01.12.2014 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach prowadząc w województwie podlaskim Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, zaprasza osoby pokrzywdzone do skorzystania z naszej pomocy w 4 punktach województwa: w Białymstoku, Hajnówce, Łomży i Suwałkach, gdzie udzielana jest bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, rzeczowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:
  • pomoc prawną,
  • pomoc psychologiczną,
  • mediacje,
  • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
  • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby,
  • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiedniego do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych,
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
  • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Więcej informacji w załącznikach.

Pliki do pobrania:

1. Ulotka

2. Plakat