Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

"Aktywny samorząd" w 2016 r.

Dodano: 04.03.2016 r.

"Aktywny samorząd"
w 2016 r.

W związku z przystąpieniem Powiatu Sejneńskiego do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD”

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy,
iż wnioski dot. udziału w w/w programie

przyjmowane będą od dnia 04.03.2016r.


Druki wniosków są dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

 

Poszczególne moduły i obszary w ramach których można uzyskać dofinansowanie:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku

 

Termin

Opis

04.03.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 – Moduł II ( 1 cykl 2016)

15.04.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 – Moduł II

04.03.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie – Moduł I                        ( 1 cykl 2016)

30.04.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie – Moduł I

01.06.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie – Moduł I i Moduł II  ( 2 cykl 2016)

10.10.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie – Moduł I i Moduł II ( 2 cykl 2016)